Министарство одбране Републике Србије
 
03.04.2019.

Оглас за продају расходованих покретних ствари 
ВП 5033 НИШ
о г л а ш а в а
продају писаним јавним надметањем
 
 
Расходоване покретне ствари у ВП 5033 Ниш (касарна „Књаз Михаило“ у Нишу):
 
АУТОМОБИЛ  ZIL 130 E, ZIL 130 APA 35 2M.................................................................... 2 ком
АУТОМОБИЛ ФАП 1314 SV/A, ФАП 13 S цистерна...........................................................2 ком
АУТОМОБИЛ ГАЗ – 66............................................................................................................1 ком
АУТОМОБИЛ ZASTAVA JUGO 101 SKALA 55/5V.............................................................1 ком
Приколица ЗАСТАВА 0,5 т......................................................................................................5 ком
 
Средства која су предмет јавног надметања, да би била регистрована, мора да задовоље услове из важећег Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима ("Сл.гласник РС", бр.40/12,102/12,19/13 , 41/13,102/14,41/15,78/15,111/15,14/16,108/16,7/17-испр. и 63/17).
 
Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица која до 07.05.2019. год. до  09,00 часова изврше бесповратну уплату од 3.000,00 дин. на име накнаде трошкова спровођења надметања, на текући рачун РЦ МО Београд број  840-19540845-28, позив на број 1227423122212/19, сврха уплате: „Трошкови надметања  02/19 у ВП 5033 Ниш“ 
               
Потврду о уплати, уз Захтев за учешће на надметању, предати продавцу до 07.05.2019.године, након чега се може преузети документација за надметање.
 
Разгледање средстава је могуће 06.05.2019. године од 09,00 до 13,00 часова и 07.05.2019. године од 07,30 дo 09,00 часова, ИСКЉУЧИВО лицима која откупе документацију.
 
Јавно надметање одржаће се 07.05.2019. године са почетком у 11,00 асовау просторијама  Дома Војске Србије у Нишу, Синђелићев трг, бб.
 
За учешће на надметању потребно је, уз писану понуду у затвореној коверти,  уплатити кауцију у износу од  10 % од почетне цене за свако средство, у готовини (за физичка и правна лица), на дан надметања од 08,00 до 10,30 часова. Ближе информације телефоном: 018/508-588, (факс 018/508-591) или у просторијама ВП 5033 Ниш, Бул. Николе.Тесле б.б. Ниш.