Министарство одбране Републике Србије
 
27.03.2019.

Оглас за продају расходованих покретних ствариВП 2084 БЕОГРАД
о г л а ш а в а
продају писaним и усменим јавним надметањем
 
Продаји се излажу расходоване покретне ствари и то:
 
Теретна м/в:   ФАП 1314;                   
Специјална м/в: ЗИЛ 130,  ЗИЛ 131 BV,  ФАП 1314 РАДИОНИЦА, ТАМ 110 Т7 САНИТЕТ,
                            УТОВАРИВАЧИ УЛТ 150, УЛТ 160, ТАМ 110 Т10 ЗА ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА,   
                            ТАМ 75 Т5 ЦИСТЕРНА, ФАП 1921 ТЕГЉАЧ, ФАП 13 ЦИСТЕРНА,  
                            ВАЉАК ДВВ-11, ФАП 1314 САМОИСТОВАРИВАЧ, УРАЛ 375 Е;
Путничка м/в:    ЈУГО ФЛОРИДА;                                 
Oстала ПС:       ПРИКОЛИЦА МАЗ 537 СА ЕЛЕКТРОАГРЕГАТОМ, АУТОБУС ИКАРБУС,
                            ПОЛУПРИКОЛИЦА ГОРИЦА НПП-30, ГЛОДАЛИЦА УНИВЕРЗАЛНА,
                            БРУСИЛИЦА РАВНА СА МАГНЕТОМ, МАШИНА ДЕКЕЛ, МАКАЗЕ ЗА
                            СЕЧЕЊЕ ЛИМА 0-5 мм, ПЕНИЛО ВАТРОГАСНО.
                   
Расходоване покретне ствари налазе се на  следећим локацијама: касарна ''Бубањ Поток'' Београд, касарна ''Алваџиница'' Чачак, касарна ''Генерал Живојин Павловић'' Смедеревска Паланка, касарна ''Југовићево'' Нови Сад, касарна ''Церски јунаци'' Шабац, ВТИ Жарково, касарна ''Стевица Јовановић'' Панчево,  аеродром ''Батајница'' и касарна ''Кнежевац''.

Разгледање расходованих покретних ствари одржаће се по следећем:

15.04. и 16.04.2019. године, у касарни ''Генерал Живојин Павловић'' Смедеревска Паланка, касарни ''Стевица Јовановић'' Панчево, касарни ''Југовићево'' Нови Сад и касарни ''Церски јунаци'' Шабац, од 08,00 до 14,00 часова;
16.04.2019. године, у касарни ''Алваџиница'', од 10,00 до 14,00 часова;
17.04. и 18.04.2019. године, у касарни ''Бубањ Поток'', аеродрому ''Батајница'', ВТИ Жарково и касарни ''Кнежевац'', од 08,00 до 14,00 часова. 

Право разгледања имају сва правна и физичка лица која  откупе тендерску документацију.
Писано јавно надметање одржаће се 19.04.2019. године са почетком у 10,00 часова, у ВП 2084  Београд-Кнежевац, улица Ослобођења 30, путем прикупљања писаних понуда. Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица која изврше бесповратну уплату на износ од 3.000,00 динара, на име откупа тендерске документације.

Уплату извршити на рачун број 840-19540845-28, прималац  РС МО РЦ Београд, позив на број 122742312235, сврха уплате ''Трошкови надметања 04/2019''.

Потврду о уплати  на износ од 3.000,00 динара, учесници надметања предају представнику продавца приликом преузимања тендерске документације. Тендерска документација преузима се од 03.04.2019. године до 18.04.2019. године, од 08,00 до 14,30 часова и 19.04.2019. године, до 09,00 часова.

Пре почетка надметања купци су у обавези да положе кауцију у готовом новцу, у висини од 10 % од почетне цене средства које лицитирају, на благајни ВП 2084 Београд и то у времену од  07,30  до 09,40 часова. Писане понуде се предају у деловодство ВП 2084 Београд, лично, најкасније до 19.04.2019. године, до 09,50 часова.

Ближе информације о продаји могу се добити путем телефона број 011/3053-433 и 011/3053-476, или у просторијама ВП 2084 Београд.