Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
27.03.2019.

Oglas za prodaju rashodovanih pokretnih stvariVP 2084 BEOGRAD
o g l a š a v a
prodaju pisanim i usmenim javnim nadmetanjem
 
Prodaji se izlažu rashodovane pokretne stvari i to:
 
Teretna m/v:   FAP 1314;                   
Specijalna m/v: ZIL 130,  ZIL 131 BV,  FAP 1314 RADIONICA, TAM 110 T7 SANITET,
                            UTOVARIVAČI ULT 150, ULT 160, TAM 110 T10 ZA IZNOŠENjE SMEĆA,   
                            TAM 75 T5 CISTERNA, FAP 1921 TEGLjAČ, FAP 13 CISTERNA,  
                            VALjAK DVV-11, FAP 1314 SAMOISTOVARIVAČ, URAL 375 E;
Putnička m/v:    JUGO FLORIDA;                                 
Ostala PS:       PRIKOLICA MAZ 537 SA ELEKTROAGREGATOM, AUTOBUS IKARBUS,
                            POLUPRIKOLICA GORICA NPP-30, GLODALICA UNIVERZALNA,
                            BRUSILICA RAVNA SA MAGNETOM, MAŠINA DEKEL, MAKAZE ZA
                            SEČENjE LIMA 0-5 mm, PENILO VATROGASNO.
                   
Rashodovane pokretne stvari nalaze se na  sledećim lokacijama: kasarna &39;&39;Bubanj Potok&39;&39; Beograd, kasarna &39;&39;Alvadžinica&39;&39; Čačak, kasarna &39;&39;General Živojin Pavlović&39;&39; Smederevska Palanka, kasarna &39;&39;Jugovićevo&39;&39; Novi Sad, kasarna &39;&39;Cerski junaci&39;&39; Šabac, VTI Žarkovo, kasarna &39;&39;Stevica Jovanović&39;&39; Pančevo,  aerodrom &39;&39;Batajnica&39;&39; i kasarna &39;&39;Kneževac&39;&39;.

Razgledanje rashodovanih pokretnih stvari održaće se po sledećem:

15.04. i 16.04.2019. godine, u kasarni &39;&39;General Živojin Pavlović&39;&39; Smederevska Palanka, kasarni &39;&39;Stevica Jovanović&39;&39; Pančevo, kasarni &39;&39;Jugovićevo&39;&39; Novi Sad i kasarni &39;&39;Cerski junaci&39;&39; Šabac, od 08,00 do 14,00 časova;
16.04.2019. godine, u kasarni &39;&39;Alvadžinica&39;&39;, od 10,00 do 14,00 časova;
17.04. i 18.04.2019. godine, u kasarni &39;&39;Bubanj Potok&39;&39;, aerodromu &39;&39;Batajnica&39;&39;, VTI Žarkovo i kasarni &39;&39;Kneževac&39;&39;, od 08,00 do 14,00 časova. 

Pravo razgledanja imaju sva pravna i fizička lica koja  otkupe tendersku dokumentaciju.
Pisano javno nadmetanje održaće se 19.04.2019. godine sa početkom u 10,00 časova, u VP 2084  Beograd-Kneževac, ulica Oslobođenja 30, putem prikupljanja pisanih ponuda. Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše bespovratnu uplatu na iznos od 3.000,00 dinara, na ime otkupa tenderske dokumentacije.

Uplatu izvršiti na račun broj 840-19540845-28, primalac  RS MO RC Beograd, poziv na broj 122742312235, svrha uplate &39;&39;Troškovi nadmetanja 04/2019&39;&39;.

Potvrdu o uplati  na iznos od 3.000,00 dinara, učesnici nadmetanja predaju predstavniku prodavca prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije. Tenderska dokumentacija preuzima se od 03.04.2019. godine do 18.04.2019. godine, od 08,00 do 14,30 časova i 19.04.2019. godine, do 09,00 časova.

Pre početka nadmetanja kupci su u obavezi da polože kauciju u gotovom novcu, u visini od 10 % od početne cene sredstva koje licitiraju, na blagajni VP 2084 Beograd i to u vremenu od  07,30  do 09,40 časova. Pisane ponude se predaju u delovodstvo VP 2084 Beograd, lično, najkasnije do 19.04.2019. godine, do 09,50 časova.

Bliže informacije o prodaji mogu se dobiti putem telefona broj 011/3053-433 i 011/3053-476, ili u prostorijama VP 2084 Beograd.