Министарство одбране Републике Србије
 
04.03.2019.

Оглас за продају отпадака од хране на аеродрому Батајница
На основу члана 70. став 3) Правилника о материјалном пословању у МО и ВС („СВЛ“ бр. 29/14 и Одлуке команданта војне поште 9858 Батајница бр. 03-2-4/3021 -2 од 25.02.2018.године, ВП 9858 Батајница објављује оглас за продају отпадака од  хране из војног ресторана на аеродрому Батајница за период од  01.04.2019. до 31.03.2020. године.

Продаја отпадака  од хране вршиће се усменим јавним надметањем - лицитацијом у просторијама војног ресторана на аеродрому Батајница  07.03.2019. године са почетком у 10 часова.

Обавештења и услови надметања могу се преузети сваког радног дана од објављивања огласа од 07.00 до 15. 00 часова у Војној пошти 9858 Батајница, улица пуковника Миленка Павловића бб, аеродром Батајница, објекат КН132, канцеларија групе за општу логистику.

Лице за контакт: поручник Милош Станковић, телефон 011/3016-911 и 066/8716 -091.