Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
04.03.2019.

Oglas za prodaju otpadaka od hrane na aerodromu Batajnica
Na osnovu člana 70. stav 3) Pravilnika o materijalnom poslovanju u MO i VS („SVL“ br. 29/14 i Odluke komandanta vojne pošte 9858 Batajnica br. 03-2-4/3021 -2 od 25.02.2018.godine, VP 9858 Batajnica objavljuje oglas za prodaju otpadaka od  hrane iz vojnog restorana na aerodromu Batajnica za period od  01.04.2019. do 31.03.2020. godine.

Prodaja otpadaka  od hrane vršiće se usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom u prostorijama vojnog restorana na aerodromu Batajnica  07.03.2019. godine sa početkom u 10 časova.

Obaveštenja i uslovi nadmetanja mogu se preuzeti svakog radnog dana od objavljivanja oglasa od 07.00 do 15. 00 časova u Vojnoj pošti 9858 Batajnica, ulica pukovnika Milenka Pavlovića bb, aerodrom Batajnica, objekat KN132, kancelarija grupe za opštu logistiku.

Lice za kontakt: poručnik Miloš Stanković, telefon 011/3016-911 i 066/8716 -091.