Министарство одбране Републике Србије
 
05.11.2018.

Оглас за продају расходованих покретних ствари 
ВП 5033 НИШ
о г л а ш а в а
продају писаним јавним надметањем
 
 
Расходоване покретне ствари у ВП 5033 Ниш (касарна „Књаз Михаило“ у Нишу):
 
АУТОМОБИЛ  TAM 130 T11 B…...,......................................................................................   1 ком
АУТОМОБИЛ ФАП 1314 SV/A, ФАП 1314 SV /АV,............................................................     3 ком
Тегљач FAP 1921 VT/36 A.......................................................................................................1 ком
Чистач CCH-1................................................................... .......................................................1 ком
Електроагрегат ADP-15 3х400/230, ADP-14 3х400/230, ADP17,5 KW5 ком....................... 5 ком
Приколица ЗАСТАВА 0,5 т...................................................................................................... 5 ком
 
Средства која су предмет јавног надметања, да би била регистрована, мора да задовоље услове из важећег Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима ("Сл.гласник РС", бр.40/12,102/12,19/13 , 41/13,102/14,41/15,78/15,111/15,14/16,108/16,7/17-испр. и 63/17).

Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица која до 04.12.2018. год. до  09,00 часова изврше бесповратну уплату од 3.000,00 дин. на име накнаде трошкова спровођења надметања, на текући рачун РЦ МО Београд број  840-19540845-28, позив на број 1227423122217/18, сврха уплате: „Трошкови надметања  07/18 у ВП 5033 Ниш“   
               
Потврду о уплати, уз Захтев за учешће на надметању, предати продавцу до 04.12.2018.године, након чега се може преузети документација за надметање.
Разгледање средстава је могуће 30.11. и 03.12.2018. године од 09,00 до 13,00 ч и 04.12.2018. године од 07,30 дo 09,00 ч, ИСКЉУЧИВО лицима која откупе документацију.

Јавно надметање одржаће се 04.12.2018. године са почетком у 11,00 ч у просторијама  Дома Војске Србије у Нишу, Синђелићев трг, бб.

За учешће на надметању потребно је, уз писану понуду у затвореној коверти,  уплатити кауцију у износу од  10 % од почетне цене за свако средство, у готовини (за физичка и правна лица), на дан надметања од 08,00 до 10,30 ч. Ближе информације телефоном: 018/508-588, (факс 018/508-591) или у просторијама ВП 5033 Ниш, Бул. Н.Тесле б.б. Ниш.