Министарство одбране Републике Србије
 
02.11.2018.

Оглас ради отуђења непокретности које нису неопходне за функционисање Војске СрбијеРЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Београд, ул. Краља Милана бр. 16
 
На основу члана 27. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-други закон, 108/16 и 113/17),  расписује

О  Г  Л  А  С
РАДИ  ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
 
  1. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА
 
                     1. Војни комплекс „Клуб ВС“ у Алексинцу, а који комплекс чини објекат КН-2 Клуб Војске (зидани) површине 831,92 м2, постојећи на кат. парц. бр. 1175 КО Алексинац варош, уписан у ЛН број 2733 као „зграда државних органа и организација – Дом војске“ и земљиште које чини кат. парц. бр. 1175, површине 16 а 36 м2, уписана у ЛН бр. 2733 КО Алексинац варош и кат. парц. бр. 1176, површине, површине 95 м2 уписана у ЛН бр. 284 КО Алексинац варош, по  укупној почетној купопродајној цени у износу од 361.480,85 евра.
  
     Висина депозита 360.000,00 динара, позив на број 20187464255020180401
   
                         2. пословни простор – локал бој 2 површине 26м2, у ул. Рајка Митића бр. 28, у Београду,  у приземљу стамбено пословне зграде, постојеће на кат. парц. бр. 20605/1 КО Савски Венац, уписан у ЛН број 1596 КО Савски Венац,  као посебан део објекта 1 под редним бројем 2 као „пословни простор за који није утврђена делатност-локал“, по укупној  сниженој почетној купопродајној цени, у износу од 34.613,76 евра.
    Висина депозита 35.000,00 динара, позив на број 20187464255020180402
 
                     3. пословни простор -  локал број 9 површине 45м2, у ул. Рајка Митића бр. 28А, у Београду, у ниском приземљу стамбено пословне зграде,  постојеће на кат. парц. бр. 20605/1 КО Савски Венац, уписан у ЛН број 1596 КО Савски Венац, као посебан део објекта бр. 2, под редним брјем 9, као „пословни простор за који није утврђена делатност-локал“, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 59.908,43 евра.
   Висина депозита 60.000,00 динара, позив на број 20187464255020180403
 
                        4. пословни простор - локал 2, површине 29м2 у ул. Генерала Павла Јуришића Штурма 4А, (претходни назив улице Вељка Лукића Курјака) у Београду, у приземљу пословне зграде, постојеће на кат. парц. бр. 20576/1 КО Савски Венац, уписан у ЛН 819 КО Савски Венац, као посебан део објекта број 1 под редним бројем 2, као „пословни простор за који није утврђена делатност“, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 33.355,20 евра.
Висина депозита 30.000,00 динара, позив на број 20187464255020180404
 
                       5. Војни комплекс „Ул. Јована Поповића бб” Клуб војске Србије у Белој Цркви, укупне површине 3231,23 м2, и то: објекат КН-2 (Клуб војске), површине 2827,03 м2, објекат КН-3 (куглана), површине 196,44 м2, објекат КН-4 (зграда за хидрофорско постројење), површине 17,06 м2 и објекат КН-6 (кухиња са рестораном), површине 190,70 м2, сви постојећи на кат. парц. број 2247 КО Бела Црква, и земљиште које чини кат. парц. број 2247 КО Бела Црква, укупне површине 42 а 88 м2, уписана у ЛН број 1880 КО Бела Црква, по укупној сниженој почетној купопродајној цени, у износу од 307.594,40 евра.
    Висина депозита 300.000,00 динара, позив на број 20187464255020180405
 
                        6. Војни комплекс „Сајмиште”, по намени складишни комплекс у Младеновцу, који чини 3 (три) објекта укупне површине 607,40 м2 и то: објекат КН-8 „Магацин”, корисне површине 56,25 м2, објекат КН-10 „Управна зграда команде”, корисне површине 381,81 м2 и објекат КН-22 „Стражара”, корисне површине 169,34 м2, као и земљиште укупне површине 1 ха 55 а 53 м2, које чине кат. парц. број 1980, површине 1 ха 51 а 42 м2 и кат. парц. број 1981, површине 4 а 11 м2, обе КО Младеновац Варош, све уписано у ЛН  број 2581 КО Младеновац Варош, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 1.358.142,43 евра.
 
  Висина депозита 1.300.000,00 динара, позив на број 20187464255020180406
 
         7. пословни простор, површине 27 м2, у Новом Београду, у ниском приземљу зграде у ул. Милентија Поповића бр. 33, постојеће на кат. парц. број  2830/9 КО Нови Београд,  уписан у ЛН број 2748 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 1,  под редним бројем 2 као "пословни простор за који није утврђена делатност  по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 33.929,29 евра.
 
    Висина депозита 30.000,00 динара, позив на број 20187464255020180407
 
                      8. пословни простор, површине 33 м2, у Новом Београду, у приземљу зграде у ул. Милентија Поповића бр. 11, постојеће на кат. парц. број  2830/2 КО Нови Београд,  уписан у ЛН број 2741 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 1,  под редним бројем 3. као „пословни простор за који није утврђена делатност, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 37.322,22 евра.
 
Висина депозита 40.000,00 динара, позив на број  20187464255020180408
 
                         9. пословни простор, површине 54 м2, у Новом Београду, у приземљу зграде у ул. Милентија Поповића бр. 13, постојеће на кат. парц. број  2830/2 КО Нови Београд,  уписан у ЛН број 2741 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 2,  под редним бројем 1 као „пословни простор за који није утврђена делатност, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 61.072,72 евра.
 
Висина депозита 60.000,00 динара, позив на број  20187464255020180409
 
10. Војни комплекс  - „Река Остружница – Сектор-2“, складиште у Београду, општина Чукарица, који је формиран као јединствена целина од већег броја катастарских парцела у КО Остружница, и то кат. парц. бр. 2093/1, 2093/2, 2093/3, 2093/4, 2093/5, 2093/6, 2093/7, 2093/8, 2094/1, 2094/2, 2094/3, 2094/4, 2094/5, 2094/6, 2094/7, 2094/8, 2094/9, 2094/10, 2094/11, 2094/12, 2094/13, 2094/14 и 2094/15, чија је укупна површина 89.932 м2, уписаних у ЛН број 376 КО Остужница, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 940.194,98 евра.
 
   Висина депозита 940.000,00 динара, позив на број 20187464255020180410
 
                        11. Складишни комплекс – „Грљан", објекат посебне намене у Зајечару, кога чини 7 (седам) објеката и то: објекат КН-2, управна зграда зидани, површине 78,48 м2, објекат КН-3, магацин, зидани, површине 587,07 м2, објекат КН-4, радионица, зидани, површине 461,44 м2, објекат КН-5, кухиња са трпезаријом, зидани, површине 117,74 м2, објекат КН-6, купатило, зидани, површине 70,72 м2, објекат КН-7, тоалет, зидани, површине 25,81 м2 и објекат КН-8, гаража, монтажни, површине 74,72 м2, укупне површине 1.415,98 м2, сви постојећи на кат.парц.бр. 2678 КО Грљан, и земљиште кога чини кат. парц. бр. 2678, КО Грљан, укупне површине 13.517 м2, уписана у ЛН бр. 1488 КО Грљан, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 124.870,57 евра.
 
    Висина депозита 125.000,00 динара, позив на број 20187464255020180411
 
                        12. Војни комплекс складишта „ВИНАРЦЕ”, Лесковац, кога чине објекти које фактички користи Министарство одбране, укупне површине 103,12 м2, и то: објекат КН - 2 (стражара), површине 91,57 м2 и објекат КН - 3 (магацин интендантски), површине 11,55 м2, оба постојећа на кат. парц. бр. 1425 КО Винарце и објекти укупне површине 395,27 м2, и то: објекат КН - 2 (магацин), површине 35,67 м2, објекат КН - 3 (магацин), површине 9,32 м2, објекат КН - 4 (магацин), површине 157,71 м2, објекат КН - 5 (магацин), површине 35,90 м2 и  објекат КН - 6 (магацин), површине 156,67 м2,  постојећи кат. парц. бр. 1519 КО Винарце, и земљиште које чини кат. парц. бр. 1425 КО Винарце, површине 10 а 70 м2 и  кат. парц. бр. 1519 КО Винарце, површине 1 ха 71 а 44 м2, обе уписане у ЛН број 654 КО Винарце, по укупној  сниженој почетној купопродајној цени, у износу од 210.137,48 евра.
    Висина депозита 210.000,00 динара, позив на број 20187464255020180412
                  
13. Војни комплекс - „Провалија – РРФД. Каменица“, у Новом Саду – Мала Каменица, у Сремској Каменици,  у ул. Шимширова бр. 18,  кога чине ванкњижни објекти укупне површине 778,85 м2, и то: објекат КН-2 (магацин), површине 36 м2, објекат КН-3 (магацин), површине 5,78 м2, објекат КН-4 (магацин), површине 5,78 м2, објекат КН-5 (магацин), површине 151 м2, објекат КН-6 (магацин), површине 474,50 м2, објекат КН-7 (стражара), површине 74,09 м2, објекат КН-8 (магацин), површине 14,70 м2, објекат КН-11 (стражарница), површине 1 м2, објекат КН-12 (надстрешница), површине 12 м2, објекат КН-19 (осматрачница), површине 4 м2, постојећи на кат.парц. бр. 402 КО Сремска Каменица, са земљиштем, које чини кат. парц. бр. 402, КО Сремска Каменица, укупне површине 17.085 м2, уписана у ЛН  бр. 758 КО Сремска Каменица, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 460.876,54 евра.
 
Висина депозита 460.000,00 динара, позив на број 20187464255020180413
 
                        14. Војни комплекс „Парагово“ складиште ПГ у Новом Саду, који чини три (3) ванкњижна објекта високоградње укупне површине 491,70 м2 и то: објекат КН-12, магацин МС техничке службе, зидан, површине 351,00 м2; објекат КН-15, зграда за пуњење амбалаже, зидана, површине 139,82 м2 и објекат КН-16, стражарница, бетонска, површине 0,88 м2  и  земљиште које чини кат. парц. бр. 2736, КО Сремска Каменица, површне 3 ха 00 а 14 м2, уписанa у ЛН број 758 КО Сремска Каменица, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 540.251,17 евра.
 Висина депозита 540.000,00 динара, позив на број 20187464255020180414
 
                        15. Војни комплекс – "Ново Село код Адамовић виле", касарне у Новом Саду, кога чине ван књижни објекти укупне површине 1.383,90, и то: објекат КН-3 (вратара), површине 24,77 м2,  објекат КН-4 (кухиња и трпезарија), површине 162,91 м2, објекат КН-5 (зграда са хидрофорским постројењем), површине 4,00 м2, објекат КН-6 (магацин), површине 390,90 м2, објекат КН-7 (вењак), површине 9,25 м2, објекат КН-8 (управна зграда), површине 204,96 м2, објекат КН-9 (кантина), површине 28,00 м2, објекат КН-10 (зграда за становање војника), површине 469,38 м2, објекат КН-35 (говорница), површине 8,00 м2, објекат КН-43 (угљара), површине 51,97 м2, објекат КН-45 (контролно пропусна станица), површине 6,00 м2, објекат КН-46 (спремиште), површине 21,04 м2, објекат КН-47 (спремиште), површине 1,36 м2 и  објекат КН-48 (спремиште), површине 1,36 м2, постојећи на кат.парц.бр. 1422 и 1466, све КО Сремска Каменица, уписане у ЛН бр. 758 КО Сремска Каменица, са земљиштем, кога чине кат.парц.бр. 1422 и 1466, све КО Сремска Каменица, укупне површине 21.484 м2, уписане у ЛН бр. 758, КО Сремска Каменица, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 1.489.223,49 евра.
  Висина депозита 1.500.000,00 динара, позив на број 20187464255020180415
 
                        16. Војни комплекс „Мишелук - Горња Каменица”, по намени складиште УБС, у Новом Саду, који чини 5 (пет) ванкњижних објеката, укупне површине 634,52 м2 и то: објекат КН-3 „Стражара”, корисне површине 74,29 м2, објекат КН-4 „Магацин артификације”, корисне површине 11,22 м2, објекат КН-5 „Магацин”, корисне површине 479,05 м2, објекат КН-6 „Магацин артификације”, корисне површине 34,98 м2 и објекат КН-7 „Магацин артификације”, корисне површине 34,98 м2, као и земљиште укупне површине 2 ха 20 а 45 м2, које чине кат. парц. број 4133/1, површине 2 ха 14 а 50 м2, кат. парц. број 4133/4, површине 1 а 44 м2, кат. парц. број 4133/5, површине 3 а 16 м2 и кат. парц. број 4133/6, површине 1 а 35 м2, све КО Сремска Каменица, све уписане у ЛН број 758 КО Сремска Каменица, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 1.544.782,00 евра.
 
 Висина депозита 1.500.000,00 динара, позив на број 20187464255020180416
 
17. Војни комплекс – „Алибеговац - Карагач“, у Новом Саду, кога чине ванкњижни објекти, и то: објекат КН-2 (магацин), површине 23,95 м2, објекат КН-3 (магацин), површине 13,13 м2, објекат КН-4 (зграда за агрегате), површине 16,24 м2, објекат КН-5 (клозет), површине 1,32 м2, објекат КН-6 (стражара), површине 39,84 м2, објекат КН-8 (магацин), површине 103,57 м2, објекат КН-9 (магацин МС техничке службе), површине 27,56 м2, објекат КН-10 (магацин МС техничке службе), површине 27,56 м2, објекат КН-11 (магацин МС техничке службе), површине 41,20 м2, објекат КН-12 (магацин МС техничке службе), површине 41,20 м2, објекат КН-13 (магацин МС техничке службе), површине 41,20 м2, објекат КН-14 (магацин МС техничке службе), површине 41,20 м2, објекат КН-15 (магацин МС техничке службе), површине 50,05 м2, објекат КН-16 (магацин МС техничке службе), површине 35,99 м2, објекат КН-17 (магацин МС техничке службе), површине 27,56 м2, објекат КН-26 (надстрешница), површине 17,10 м2, објекат КН-39 (стражарница), површине 1,20 м2, објекат КН-40 (боксови за псе), површине 16,29 м2 и објекат КН-41 (надстрешница за разводни ормар), површине 3 м2, постојећи на кат.парц.бр. 6593/1 и 6594/2, обе КО Петроварадин, са земљиштем кога чине кат.парц.бр. 6593/1, површине 2 ха 37 а 79 м2 и 6594/2, површине 5 а 15 м2, обе КО Петроварадин, уписане у ЛН бр. 5328 КО Петроварадин, по  почетној купопродајној цени, у износу од 486.021,89 евра.
 
    Висина депозита 485.000,00 динара, позив на број 20187464255020180417
 
                        18. Војни комплекс  „Јован Шербановић“ у Петровцу на Млави кога чини 34 ванкњижних објекта, укупне површине 8.637,68 м2, и то: 10 објеката постојећих на кат. парц. бр. 2354, површине 1.909,88 м2 и 24 објекта, постојећих на кат. парц. бр. 2370, површине 6.727,80 м2, обе у КО Петровац на Млави и земљиште које чини кат. парц. бр. 2354, површине 4 х 12 а 88 м2  и кат. парц. бр. 2370, површине 3 х 96 а 93 м2, обе  уписане у ЛН број 10345 КО Петровац на Млави, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 1.404.237,94 евра.
 
 Висина депозита 1.400.000,00 динара, позив на број 20187464255020180418
 
19. Војни комплекс „Белегиш“- објекат УПТ у Старој Пазови који комплекс чини објекат КН – 2 (оперативни центар) површине 257 м2, постојећи на кат. парц. бр. 3326/2 КО Белегиш  и земљиште укупне површине 6 ха 7 а 56 м2, које чине кат. парц. бр. 3258/2, површине 10 а 97 м2, кат. парц. бр. 3259/2, површине 11 а 65 м2, кат. парц. бр. 3262/2, површине 46 а 10 м2, кат. парц. бр. 3322/3, површине 18 а 48 м2, кат. парц. бр. 3326/2, површине 4 ха 95 а 63 м2, кат. парц. бр. 3329/16, површине 3 а 26 м2, кат. парц. бр. 3329/17, површине 3 а 86 м2, кат. парц. бр. 3329/18, површине 7 а 12 м2 и кат. парц. бр. 3329/19, површине 10 а 49 м2, све КО Белегиш и све уписано у ЛН 1437 КО Белегиш, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 99.306,00 евра.
    Висина депозита 100.000,00 динара, позив на број 20187464255020180419
 
20. Војни комплекс „Ул. Николе Тесле бр. 37”, по намени команда, у Србобрану, који чини 9 (девет) објеката укупне површине 2157,11 м2, постојећих на кат. парц. бр. 2269 КО Србобран, и то: објекат КН-2 „Магацин”, површине 20,40 м2, објекат КН-3 „Управна зграда Команде”, површине 556,56 м2, објекат КН-4 „Магацин”, површине 13,48 м2, објекат КН-5 „Стражара”, површине 95,76 м2, објекат КН-6 „Магацин”, површине 490,68 м2,  КН-7 „Магацин”, површине 427,46 м2, КН-8 „Магацин”, површине 490,68 м2, КН-9 „Магацин”, површине 61,37 м2 и објекат КН-32 „Стражарска кућица”, површине 0,72 м2, као и земљиште, које чини кат. парц. бр. 2269 КО Србобран, површине 84 а 87 м2, уписана у ЛН број 5486 КО Србобран, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 220.680,88 евра.
 
     Висина депозита 220.000,00 динара, позив на број 20187464255020180420
 
    21. гаражно место број 143, површине 16 м2, у Новом Београду, у подруму зграде у ул. Булевар Михајла Пупина 147, постојеће на кат. парц. број  1061 КО Нови Београд, уписана у ЛН број 2669 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 1, под редним бројем 143. као „једно гаражно местоˮ, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 10.155,64 евра..
    Висина депозита 10.000,00 динара, позив на број 20187464255020180421
                      
За војни комплекс под редним бр. 10 и 19  се претпоставља да су током НАТО бомбардовања загађени неексплодираним убојним средствима, да исти нису испитани и нису очишћени од неексплодираних убојних средстава и трошкови испитивања и чишћења падају на терет купаца.
            Сви војни комплекси и пословни простори могу се разгледати, уз обавезну претходну најаву обиласка, дана 12. и 13. новембра 2018. године, у времену од 12,00 до 13.00 часова.
                        Све потребне информације поводом овог огласа, могу се добити у времену од 10 до 15 часова у Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, на телефон 011/3346-607 и у Министарству одбране, о статусу војних комплекса и у вези обиласка истих, од војних службеника Јелене Грујић и Стефана Стефановића, на телефон 011/3201-759.
 
2. УСЛОВИ ОТУЂЕЊА
 
Предметне непокретности отуђују се као јединствене целине, у постојећем –„виђеном“ стању, без права купца на накнадне рекламације.                                        
Коначна купопродајна цена непокретности биће утврђена након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда.
Купопродајна цена непокретности, утврђена у висини најповољније понуде, уплатиће се у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате, на уплатни рачун буџета Републике Србије.
Рок плаћања купопродајне цене је 8 (осам) дана од дана закључења купопродајног уговора.
 
3. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
 
Рок за подношење понуда је 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа.
Право учешћа на огласу имају сва правна лица и физичка лица, која уплате депозит у висини назначеној поред сваког војног комплекса, а која испуњавају услове огласа.
Уредна и потпуна писана понуда, поред осталог, мора да садржи све податке о подносиоцу понуде, и то:
            - за физичка лица: име и презиме, адресу стана и фотокопију личне карте;
            - за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар привредних субјеката, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења о додељеном пореском идентификационом броју - ПИБ, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), његов потпис и печат;
            - број рачуна за враћање депозита
 
Полагање депозита вршиће се уплатом на рачун: 840-833804-55 Републичка дирекција за имовину Републике Србије – депозит за спровођење поступка располагања војном и другом државном имовином, са позивом на број наведен уз сваки комплекс појединачно.
Понуде се, уз доказ о уплати депозита, достављају на адресу:
 
Републичка дирекција за имовину Републике Србије, 11000 Београд, ул. Краља Милана бр. 16, препорученом пошиљком или се лично предају на писарници Републичке дирекције за имовину Републике Србије, у затвореној коверти на којој је јасно означено: ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ - редни број и назив непокретности - НЕ ОТВАРАЈ.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.
Понуда у којој цена није наведена у еврима или је дата описно неће се разматрати.
 
4. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 
Поступак отварања писмених понуда спровешће се комисијски.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене, као и да испуњава све услове овог огласа.
У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену Дирекција задржава право да по слободном уверењу и процени изврши избор најповољнијег понуђача.
Уколико на оглас пристигне једна понуда, иста ће се узети у разматрање.
Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.
Учеснике огласа Републичка дирекција за имовину Републике Србије, обавестиће писмено о избору најповољније понуде, у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке надлежног органа, о избору најповољнијег понуђача.
Депозит се у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 20 радних дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача, а у случају да најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, уплаћени депозит неће бити враћен.