Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
02.11.2018.

Oglas radi otuđenja nepokretnosti koje nisu neophodne za funkcionisanje Vojske SrbijeREPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU
REPUBLIKE SRBIJE
Beograd, ul. Kralja Milana br. 16
 
Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-drugi zakon, 108/16 i 113/17),  raspisuje

O  G  L  A  S
RADI  OTUĐENjA NEPOKRETNOSTI KOJE NISU NEOPHODNE ZA FUNKCIONISANjE VOJSKE SRBIJE
PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA
 
  1. PREDMET OTUĐENjA
 
                     1. Vojni kompleks „Klub VS“ u Aleksincu, a koji kompleks čini objekat KN-2 Klub Vojske (zidani) površine 831,92 m2, postojeći na kat. parc. br. 1175 KO Aleksinac varoš, upisan u LN broj 2733 kao „zgrada državnih organa i organizacija – Dom vojske“ i zemljište koje čini kat. parc. br. 1175, površine 16 a 36 m2, upisana u LN br. 2733 KO Aleksinac varoš i kat. parc. br. 1176, površine, površine 95 m2 upisana u LN br. 284 KO Aleksinac varoš, po  ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 361.480,85 evra.
  
     Visina depozita 360.000,00 dinara, poziv na broj 20187464255020180401
   
                         2. poslovni prostor – lokal boj 2 površine 26m2, u ul. Rajka Mitića br. 28, u Beogradu,  u prizemlju stambeno poslovne zgrade, postojeće na kat. parc. br. 20605/1 KO Savski Venac, upisan u LN broj 1596 KO Savski Venac,  kao poseban deo objekta 1 pod rednim brojem 2 kao „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost-lokal“, po ukupnoj  sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 34.613,76 evra.
    Visina depozita 35.000,00 dinara, poziv na broj 20187464255020180402
 
                     3. poslovni prostor -  lokal broj 9 površine 45m2, u ul. Rajka Mitića br. 28A, u Beogradu, u niskom prizemlju stambeno poslovne zgrade,  postojeće na kat. parc. br. 20605/1 KO Savski Venac, upisan u LN broj 1596 KO Savski Venac, kao poseban deo objekta br. 2, pod rednim brjem 9, kao „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost-lokal“, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 59.908,43 evra.
   Visina depozita 60.000,00 dinara, poziv na broj 20187464255020180403
 
                        4. poslovni prostor - lokal 2, površine 29m2 u ul. Generala Pavla Jurišića Šturma 4A, (prethodni naziv ulice Veljka Lukića Kurjaka) u Beogradu, u prizemlju poslovne zgrade, postojeće na kat. parc. br. 20576/1 KO Savski Venac, upisan u LN 819 KO Savski Venac, kao poseban deo objekta broj 1 pod rednim brojem 2, kao „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost“, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 33.355,20 evra.
Visina depozita 30.000,00 dinara, poziv na broj 20187464255020180404
 
                       5. Vojni kompleks „Ul. Jovana Popovića bb” Klub vojske Srbije u Beloj Crkvi, ukupne površine 3231,23 m2, i to: objekat KN-2 (Klub vojske), površine 2827,03 m2, objekat KN-3 (kuglana), površine 196,44 m2, objekat KN-4 (zgrada za hidroforsko postrojenje), površine 17,06 m2 i objekat KN-6 (kuhinja sa restoranom), površine 190,70 m2, svi postojeći na kat. parc. broj 2247 KO Bela Crkva, i zemljište koje čini kat. parc. broj 2247 KO Bela Crkva, ukupne površine 42 a 88 m2, upisana u LN broj 1880 KO Bela Crkva, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 307.594,40 evra.
    Visina depozita 300.000,00 dinara, poziv na broj 20187464255020180405
 
                        6. Vojni kompleks „Sajmište”, po nameni skladišni kompleks u Mladenovcu, koji čini 3 (tri) objekta ukupne površine 607,40 m2 i to: objekat KN-8 „Magacin”, korisne površine 56,25 m2, objekat KN-10 „Upravna zgrada komande”, korisne površine 381,81 m2 i objekat KN-22 „Stražara”, korisne površine 169,34 m2, kao i zemljište ukupne površine 1 ha 55 a 53 m2, koje čine kat. parc. broj 1980, površine 1 ha 51 a 42 m2 i kat. parc. broj 1981, površine 4 a 11 m2, obe KO Mladenovac Varoš, sve upisano u LN  broj 2581 KO Mladenovac Varoš, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 1.358.142,43 evra.
 
  Visina depozita 1.300.000,00 dinara, poziv na broj 20187464255020180406
 
         7. poslovni prostor, površine 27 m2, u Novom Beogradu, u niskom prizemlju zgrade u ul. Milentija Popovića br. 33, postojeće na kat. parc. broj  2830/9 KO Novi Beograd,  upisan u LN broj 2748 KO Novi Beograd, kao poseban deo zgrade broj 1,  pod rednim brojem 2 kao "poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost  po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 33.929,29 evra.
 
    Visina depozita 30.000,00 dinara, poziv na broj 20187464255020180407
 
                      8. poslovni prostor, površine 33 m2, u Novom Beogradu, u prizemlju zgrade u ul. Milentija Popovića br. 11, postojeće na kat. parc. broj  2830/2 KO Novi Beograd,  upisan u LN broj 2741 KO Novi Beograd, kao poseban deo zgrade broj 1,  pod rednim brojem 3. kao „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 37.322,22 evra.
 
Visina depozita 40.000,00 dinara, poziv na broj  20187464255020180408
 
                         9. poslovni prostor, površine 54 m2, u Novom Beogradu, u prizemlju zgrade u ul. Milentija Popovića br. 13, postojeće na kat. parc. broj  2830/2 KO Novi Beograd,  upisan u LN broj 2741 KO Novi Beograd, kao poseban deo zgrade broj 2,  pod rednim brojem 1 kao „poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 61.072,72 evra.
 
Visina depozita 60.000,00 dinara, poziv na broj  20187464255020180409
 
10. Vojni kompleks  - „Reka Ostružnica – Sektor-2“, skladište u Beogradu, opština Čukarica, koji je formiran kao jedinstvena celina od većeg broja katastarskih parcela u KO Ostružnica, i to kat. parc. br. 2093/1, 2093/2, 2093/3, 2093/4, 2093/5, 2093/6, 2093/7, 2093/8, 2094/1, 2094/2, 2094/3, 2094/4, 2094/5, 2094/6, 2094/7, 2094/8, 2094/9, 2094/10, 2094/11, 2094/12, 2094/13, 2094/14 i 2094/15, čija je ukupna površina 89.932 m2, upisanih u LN broj 376 KO Ostužnica, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 940.194,98 evra.
 
   Visina depozita 940.000,00 dinara, poziv na broj 20187464255020180410
 
                        11. Skladišni kompleks – „Grljan", objekat posebne namene u Zaječaru, koga čini 7 (sedam) objekata i to: objekat KN-2, upravna zgrada zidani, površine 78,48 m2, objekat KN-3, magacin, zidani, površine 587,07 m2, objekat KN-4, radionica, zidani, površine 461,44 m2, objekat KN-5, kuhinja sa trpezarijom, zidani, površine 117,74 m2, objekat KN-6, kupatilo, zidani, površine 70,72 m2, objekat KN-7, toalet, zidani, površine 25,81 m2 i objekat KN-8, garaža, montažni, površine 74,72 m2, ukupne površine 1.415,98 m2, svi postojeći na kat.parc.br. 2678 KO Grljan, i zemljište koga čini kat. parc. br. 2678, KO Grljan, ukupne površine 13.517 m2, upisana u LN br. 1488 KO Grljan, po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 124.870,57 evra.
 
    Visina depozita 125.000,00 dinara, poziv na broj 20187464255020180411
 
                        12. Vojni kompleks skladišta „VINARCE”, Leskovac, koga čine objekti koje faktički koristi Ministarstvo odbrane, ukupne površine 103,12 m2, i to: objekat KN - 2 (stražara), površine 91,57 m2 i objekat KN - 3 (magacin intendantski), površine 11,55 m2, oba postojeća na kat. parc. br. 1425 KO Vinarce i objekti ukupne površine 395,27 m2, i to: objekat KN - 2 (magacin), površine 35,67 m2, objekat KN - 3 (magacin), površine 9,32 m2, objekat KN - 4 (magacin), površine 157,71 m2, objekat KN - 5 (magacin), površine 35,90 m2 i  objekat KN - 6 (magacin), površine 156,67 m2,  postojeći kat. parc. br. 1519 KO Vinarce, i zemljište koje čini kat. parc. br. 1425 KO Vinarce, površine 10 a 70 m2 i  kat. parc. br. 1519 KO Vinarce, površine 1 ha 71 a 44 m2, obe upisane u LN broj 654 KO Vinarce, po ukupnoj  sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 210.137,48 evra.
    Visina depozita 210.000,00 dinara, poziv na broj 20187464255020180412
                  
13. Vojni kompleks - „Provalija – RRFD. Kamenica“, u Novom Sadu – Mala Kamenica, u Sremskoj Kamenici,  u ul. Šimširova br. 18,  koga čine vanknjižni objekti ukupne površine 778,85 m2, i to: objekat KN-2 (magacin), površine 36 m2, objekat KN-3 (magacin), površine 5,78 m2, objekat KN-4 (magacin), površine 5,78 m2, objekat KN-5 (magacin), površine 151 m2, objekat KN-6 (magacin), površine 474,50 m2, objekat KN-7 (stražara), površine 74,09 m2, objekat KN-8 (magacin), površine 14,70 m2, objekat KN-11 (stražarnica), površine 1 m2, objekat KN-12 (nadstrešnica), površine 12 m2, objekat KN-19 (osmatračnica), površine 4 m2, postojeći na kat.parc. br. 402 KO Sremska Kamenica, sa zemljištem, koje čini kat. parc. br. 402, KO Sremska Kamenica, ukupne površine 17.085 m2, upisana u LN  br. 758 KO Sremska Kamenica, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 460.876,54 evra.
 
Visina depozita 460.000,00 dinara, poziv na broj 20187464255020180413
 
                        14. Vojni kompleks „Paragovo“ skladište PG u Novom Sadu, koji čini tri (3) vanknjižna objekta visokogradnje ukupne površine 491,70 m2 i to: objekat KN-12, magacin MS tehničke službe, zidan, površine 351,00 m2; objekat KN-15, zgrada za punjenje ambalaže, zidana, površine 139,82 m2 i objekat KN-16, stražarnica, betonska, površine 0,88 m2  i  zemljište koje čini kat. parc. br. 2736, KO Sremska Kamenica, površne 3 ha 00 a 14 m2, upisana u LN broj 758 KO Sremska Kamenica, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 540.251,17 evra.
 Visina depozita 540.000,00 dinara, poziv na broj 20187464255020180414
 
                        15. Vojni kompleks – "Novo Selo kod Adamović vile", kasarne u Novom Sadu, koga čine van knjižni objekti ukupne površine 1.383,90, i to: objekat KN-3 (vratara), površine 24,77 m2,  objekat KN-4 (kuhinja i trpezarija), površine 162,91 m2, objekat KN-5 (zgrada sa hidroforskim postrojenjem), površine 4,00 m2, objekat KN-6 (magacin), površine 390,90 m2, objekat KN-7 (venjak), površine 9,25 m2, objekat KN-8 (upravna zgrada), površine 204,96 m2, objekat KN-9 (kantina), površine 28,00 m2, objekat KN-10 (zgrada za stanovanje vojnika), površine 469,38 m2, objekat KN-35 (govornica), površine 8,00 m2, objekat KN-43 (ugljara), površine 51,97 m2, objekat KN-45 (kontrolno propusna stanica), površine 6,00 m2, objekat KN-46 (spremište), površine 21,04 m2, objekat KN-47 (spremište), površine 1,36 m2 i  objekat KN-48 (spremište), površine 1,36 m2, postojeći na kat.parc.br. 1422 i 1466, sve KO Sremska Kamenica, upisane u LN br. 758 KO Sremska Kamenica, sa zemljištem, koga čine kat.parc.br. 1422 i 1466, sve KO Sremska Kamenica, ukupne površine 21.484 m2, upisane u LN br. 758, KO Sremska Kamenica, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 1.489.223,49 evra.
  Visina depozita 1.500.000,00 dinara, poziv na broj 20187464255020180415
 
                        16. Vojni kompleks „Mišeluk - Gornja Kamenica”, po nameni skladište UBS, u Novom Sadu, koji čini 5 (pet) vanknjižnih objekata, ukupne površine 634,52 m2 i to: objekat KN-3 „Stražara”, korisne površine 74,29 m2, objekat KN-4 „Magacin artifikacije”, korisne površine 11,22 m2, objekat KN-5 „Magacin”, korisne površine 479,05 m2, objekat KN-6 „Magacin artifikacije”, korisne površine 34,98 m2 i objekat KN-7 „Magacin artifikacije”, korisne površine 34,98 m2, kao i zemljište ukupne površine 2 ha 20 a 45 m2, koje čine kat. parc. broj 4133/1, površine 2 ha 14 a 50 m2, kat. parc. broj 4133/4, površine 1 a 44 m2, kat. parc. broj 4133/5, površine 3 a 16 m2 i kat. parc. broj 4133/6, površine 1 a 35 m2, sve KO Sremska Kamenica, sve upisane u LN broj 758 KO Sremska Kamenica, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 1.544.782,00 evra.
 
 Visina depozita 1.500.000,00 dinara, poziv na broj 20187464255020180416
 
17. Vojni kompleks – „Alibegovac - Karagač“, u Novom Sadu, koga čine vanknjižni objekti, i to: objekat KN-2 (magacin), površine 23,95 m2, objekat KN-3 (magacin), površine 13,13 m2, objekat KN-4 (zgrada za agregate), površine 16,24 m2, objekat KN-5 (klozet), površine 1,32 m2, objekat KN-6 (stražara), površine 39,84 m2, objekat KN-8 (magacin), površine 103,57 m2, objekat KN-9 (magacin MS tehničke službe), površine 27,56 m2, objekat KN-10 (magacin MS tehničke službe), površine 27,56 m2, objekat KN-11 (magacin MS tehničke službe), površine 41,20 m2, objekat KN-12 (magacin MS tehničke službe), površine 41,20 m2, objekat KN-13 (magacin MS tehničke službe), površine 41,20 m2, objekat KN-14 (magacin MS tehničke službe), površine 41,20 m2, objekat KN-15 (magacin MS tehničke službe), površine 50,05 m2, objekat KN-16 (magacin MS tehničke službe), površine 35,99 m2, objekat KN-17 (magacin MS tehničke službe), površine 27,56 m2, objekat KN-26 (nadstrešnica), površine 17,10 m2, objekat KN-39 (stražarnica), površine 1,20 m2, objekat KN-40 (boksovi za pse), površine 16,29 m2 i objekat KN-41 (nadstrešnica za razvodni ormar), površine 3 m2, postojeći na kat.parc.br. 6593/1 i 6594/2, obe KO Petrovaradin, sa zemljištem koga čine kat.parc.br. 6593/1, površine 2 ha 37 a 79 m2 i 6594/2, površine 5 a 15 m2, obe KO Petrovaradin, upisane u LN br. 5328 KO Petrovaradin, po  početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 486.021,89 evra.
 
    Visina depozita 485.000,00 dinara, poziv na broj 20187464255020180417
 
                        18. Vojni kompleks  „Jovan Šerbanović“ u Petrovcu na Mlavi koga čini 34 vanknjižnih objekta, ukupne površine 8.637,68 m2, i to: 10 objekata postojećih na kat. parc. br. 2354, površine 1.909,88 m2 i 24 objekta, postojećih na kat. parc. br. 2370, površine 6.727,80 m2, obe u KO Petrovac na Mlavi i zemljište koje čini kat. parc. br. 2354, površine 4 h 12 a 88 m2  i kat. parc. br. 2370, površine 3 h 96 a 93 m2, obe  upisane u LN broj 10345 KO Petrovac na Mlavi, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 1.404.237,94 evra.
 
 Visina depozita 1.400.000,00 dinara, poziv na broj 20187464255020180418
 
19. Vojni kompleks „Belegiš“- objekat UPT u Staroj Pazovi koji kompleks čini objekat KN – 2 (operativni centar) površine 257 m2, postojeći na kat. parc. br. 3326/2 KO Belegiš  i zemljište ukupne površine 6 ha 7 a 56 m2, koje čine kat. parc. br. 3258/2, površine 10 a 97 m2, kat. parc. br. 3259/2, površine 11 a 65 m2, kat. parc. br. 3262/2, površine 46 a 10 m2, kat. parc. br. 3322/3, površine 18 a 48 m2, kat. parc. br. 3326/2, površine 4 ha 95 a 63 m2, kat. parc. br. 3329/16, površine 3 a 26 m2, kat. parc. br. 3329/17, površine 3 a 86 m2, kat. parc. br. 3329/18, površine 7 a 12 m2 i kat. parc. br. 3329/19, površine 10 a 49 m2, sve KO Belegiš i sve upisano u LN 1437 KO Belegiš, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 99.306,00 evra.
    Visina depozita 100.000,00 dinara, poziv na broj 20187464255020180419
 
20. Vojni kompleks „Ul. Nikole Tesle br. 37”, po nameni komanda, u Srbobranu, koji čini 9 (devet) objekata ukupne površine 2157,11 m2, postojećih na kat. parc. br. 2269 KO Srbobran, i to: objekat KN-2 „Magacin”, površine 20,40 m2, objekat KN-3 „Upravna zgrada Komande”, površine 556,56 m2, objekat KN-4 „Magacin”, površine 13,48 m2, objekat KN-5 „Stražara”, površine 95,76 m2, objekat KN-6 „Magacin”, površine 490,68 m2,  KN-7 „Magacin”, površine 427,46 m2, KN-8 „Magacin”, površine 490,68 m2, KN-9 „Magacin”, površine 61,37 m2 i objekat KN-32 „Stražarska kućica”, površine 0,72 m2, kao i zemljište, koje čini kat. parc. br. 2269 KO Srbobran, površine 84 a 87 m2, upisana u LN broj 5486 KO Srbobran, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 220.680,88 evra.
 
     Visina depozita 220.000,00 dinara, poziv na broj 20187464255020180420
 
    21. garažno mesto broj 143, površine 16 m2, u Novom Beogradu, u podrumu zgrade u ul. Bulevar Mihajla Pupina 147, postojeće na kat. parc. broj  1061 KO Novi Beograd, upisana u LN broj 2669 KO Novi Beograd, kao poseban deo zgrade broj 1, pod rednim brojem 143. kao „jedno garažno mestoˮ, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni, u iznosu od 10.155,64 evra..
    Visina depozita 10.000,00 dinara, poziv na broj 20187464255020180421
                      
Za vojni kompleks pod rednim br. 10 i 19  se pretpostavlja da su tokom NATO bombardovanja zagađeni neeksplodiranim ubojnim sredstvima, da isti nisu ispitani i nisu očišćeni od neeksplodiranih ubojnih sredstava i troškovi ispitivanja i čišćenja padaju na teret kupaca.
            Svi vojni kompleksi i poslovni prostori mogu se razgledati, uz obaveznu prethodnu najavu obilaska, dana 12. i 13. novembra 2018. godine, u vremenu od 12,00 do 13.00 časova.
                        Sve potrebne informacije povodom ovog oglasa, mogu se dobiti u vremenu od 10 do 15 časova u Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije, na telefon 011/3346-607 i u Ministarstvu odbrane, o statusu vojnih kompleksa i u vezi obilaska istih, od vojnih službenika Jelene Grujić i Stefana Stefanovića, na telefon 011/3201-759.
 
2. USLOVI OTUĐENjA
 
Predmetne nepokretnosti otuđuju se kao jedinstvene celine, u postojećem –„viđenom“ stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije.                                        
Konačna kupoprodajna cena nepokretnosti biće utvrđena nakon sprovedenog postupka prikupljanja pismenih ponuda.
Kupoprodajna cena nepokretnosti, utvrđena u visini najpovoljnije ponude, uplatiće se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, na uplatni račun budžeta Republike Srbije.
Rok plaćanja kupoprodajne cene je 8 (osam) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.
 
3. USLOVI PRIJAVLjIVANjA
 
Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa.
Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna lica i fizička lica, koja uplate depozit u visini naznačenoj pored svakog vojnog kompleksa, a koja ispunjavaju uslove oglasa.
Uredna i potpuna pisana ponuda, pored ostalog, mora da sadrži sve podatke o podnosiocu ponude, i to:
            - za fizička lica: ime i prezime, adresu stana i fotokopiju lične karte;
            - za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar privrednih subjekata, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima račun, kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju - PIB, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor), njegov potpis i pečat;
            - broj računa za vraćanje depozita
 
Polaganje depozita vršiće se uplatom na račun: 840-833804-55 Republička direkcija za imovinu Republike Srbije – depozit za sprovođenje postupka raspolaganja vojnom i drugom državnom imovinom, sa pozivom na broj naveden uz svaki kompleks pojedinačno.
Ponude se, uz dokaz o uplati depozita, dostavljaju na adresu:
 
Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, 11000 Beograd, ul. Kralja Milana br. 16, preporučenom pošiljkom ili se lično predaju na pisarnici Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, u zatvorenoj koverti na kojoj je jasno označeno: PONUDA ZA KUPOVINU - redni broj i naziv nepokretnosti - NE OTVARAJ.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.
Ponuda u kojoj cena nije navedena u evrima ili je data opisno neće se razmatrati.
 
4. IZBOR NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA
 
Postupak otvaranja pismenih ponuda sprovešće se komisijski.
Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kupoprodajne cene, kao i da ispunjava sve uslove ovog oglasa.
U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu kupoprodajnu cenu Direkcija zadržava pravo da po slobodnom uverenju i proceni izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača.
Ukoliko na oglas pristigne jedna ponuda, ista će se uzeti u razmatranje.
Ukoliko ponuđač čija je ponuda proglašena najpovoljnijom, u roku od 8 dana od dana prijema poziva za zaključenje ugovora, ne potpiše ugovor, smatraće se da je odustao od kupoprodaje, a na zaključenje ugovora biće pozvan sledeći najpovoljniji ponuđač.
Učesnike oglasa Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, obavestiće pismeno o izboru najpovoljnije ponude, u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke nadležnog organa, o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Depozit se u slučaju da ponuđač ne bude izabran kao najpovoljniji, vraća u roku od 20 radnih dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, a u slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, uplaćeni depozit neće biti vraćen.