Министарство одбране Републике Србије
 
19.06.2017.

Контролинг у Министарству одбране
Министарство одбране је први државни орган у Републици Србији који је увео Контролинг.  У новој огранизацији, предвиђено је да се у оквиру Сектора за буџет и финансије формира Одељење које ће се бавити пословима контролинга.

У свету је данас, када је реч о финансијама, контролинг неизоставан. Министарство одбране је, препознајући потребу за истим, успоставило ову функцију реагујући на политику Владе за смањењем високих трошкова, растућим потребама нашег друштва и повећањем очекивања од јавне управе.

Контролинг у министарству омогућиће квалитетније управљање будућим догађајима, и омогућити руководству лакше доношење одлука око структуре буџета, финасирања пројеката, избора у шта улагати као и доношења низа других одлука везаних непосредно за ефикасније и ефективније функционисање система.

Гледајући пословни моменат, контролинг ће омогућити директно снижење трошкова, детектовање потенцијалних проблема у раној фази било ког сегмента пословања, доношење квалитетних одлука на највишем нивоу управљања, ефикасније управљање људским ресурсима и брже прилагођавање променама.

Уколико дође до евентуалног одступања од зацртаног, контролинг ће на време упозорити и обезбедити министру лакше доношење одлука у циљу предузимања одговарајућих корективних акција. Редовним извештавањем, министар ће бити информисан о степену реализације циљева. Уколико има одступања, контролинг идентификује узроке и обезбеђује враћање реализације на прави пут, а уколико се покаже немогућност враћања подстиче преиспитивање стратегије реализације.

Контролинг ће својим квалитетним информацијама омогућити очување општих интереса Министарства одбране уз подстицање и реализацију нових идеја доношењем квалитетних одлука. 

Ефикасност и ефективност је оно чему стреми Министарство одбране, а не паушално резање трошкова. Одређивање јасних циљева и држање константног курса ка остваривању истих је примарни задатак контролинга у Министарству одбране.

Идући у корак са рационализацијом и модернизацијом јавне управе, не само ради рационализације трошкова, већ због повећања ефикасности, и транспарентности свог рада, са жељом да буде део економских реформи, министар одбране је донео одлуку за увођење контролинга.