Министарство одбране Републике Србије
 
24.02.2017.

Обавештење о обустави поступка за продају дрвених палетаВојна штампарија „Београд“,
оглашава
 
ОБАВЕШТЕЊЕ

обустави поступка за продају секундарне сировине: транспортно-амбалажни отпад - коришћене дрвене палете, нестандардне величине за једнократну употребу, које остају по утрошку папира и картона. Против Одлуке о обустави поступка заинтересовано лице може поднети приговор у року од осам дана од дана објаве обавештења на порталу Министарства одбране слањем захтева на адресу: Министарство одбране Републике Србије, Управа за односе са јавношћу, Војна штампарија "Београд", Ул.Ресавска бр.40Б или e-mail: vojna.stamparija@mod.gov.rs или факсом 011/3651974.

Поступак се понавља по истеку року од 40 дана од дана отварања понуда 17.02.2017.године, тј. почев од 28.03.2017.године.
  
Контакт: Сладан Пошарац, тел.011/3201654  радним даном од 7.30 до 11.30 часова или 064/8874516 или од 07.30 до 15.30 часова радним даном факсом 011/3651974 или на e-mail: vojna.stamparija@mod.gov.rs.