Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
24.02.2017.

Obaveštenje o obustavi postupka za prodaju drvenih paletaVojna štamparija „Beograd“,
oglašava
 
OBAVEŠTENjE

obustavi postupka za prodaju sekundarne sirovine: transportno-ambalažni otpad - korišćene drvene palete, nestandardne veličine za jednokratnu upotrebu, koje ostaju po utrošku papira i kartona. Protiv Odluke o obustavi postupka zainteresovano lice može podneti prigovor u roku od osam dana od dana objave obaveštenja na portalu Ministarstva odbrane slanjem zahteva na adresu: Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Uprava za odnose sa javnošću, Vojna štamparija "Beograd", Ul.Resavska br.40B ili e-mail: vojna.stamparija@mod.gov.rs ili faksom 011/3651974.

Postupak se ponavlja po isteku roku od 40 dana od dana otvaranja ponuda 17.02.2017.godine, tj. počev od 28.03.2017.godine.
  
Kontakt: Sladan Pošarac, tel.011/3201654  radnim danom od 7.30 do 11.30 časova ili 064/8874516 ili od 07.30 do 15.30 časova radnim danom faksom 011/3651974 ili na e-mail: vojna.stamparija@mod.gov.rs.