Министарство одбране Републике Србије
 
31.01.2017.

Оглас за продају расходованих покретних ствариВП 5032 БЕОГРАД
о г л а ш а в а

П   Р   О   Д   А   Ј   У

писaним  и  усменим јавним  надметањем
 
Продаји се излажу расходоване покретне ствари и то:
 
Теретна м/в:        FAP 1921  тегљач, FAP1314 S/ACG, TAM 150 T11,ТАМ 150 Т11ВV,
                             ТАМ 110  Т7ВV санитет , TAM 4500 F ,TAM 130 T10, TAM 110 T7,
                             TAM 5000 D, TAM 125 T10 ACV.
Специјална м/в:  ZIL 131 тренажер, ZIL 131AKDS, ZIL 131, URAL 375 E, ZIL131 UGZS,
                             KRAZ 255 B мостополагач, ZIL 157 KV, ZIL 131  станица контролно       
                             испитна.
Теренска м/в:      TAM 75 T5 B 3.2, GAZ путар, GAZ 32213,  PINZGAUER 710 M,
                             FIAT 1107 JD, TAM 2001, TAM 2001 хладњача, ТАМ 80 Т5 3.2 фургон.
Путничка м/в:    Аутобус ТАМ 190 А, ZASTAVA JUGO SKALA 101, ZASTAVA
                             FLORIDA санитет, ZASТАVA 101 POLY.
Инжињериска:    RЕМОРКЕR M-68.
Oстала ПС:         Апарати за електролучно заваривање, пресe хидрауличнe, стругови  разни,
                             глодалица, делови уређаја за хлађење, сандуци разни, резервни делови од
                             инжињериских машина (асфалтна база) и минополагач ручни.                       
Прикључна:        Приколица PK-04, приколица чистач цеви и приколица специјлна.
                             
               Расходоване покретне ствари налазе се на локацијама: касарна ''Бубањ Поток'', касарна ''Алваџиница'' Чачак, ВП 3947 Нови Сад и ВП 5032 Кнежевац.

Разгледање покретних ствари одржаће се у времену од 10-14 часова и то:
 - 14.02.2017. године  у касарни ''Алваџиница'' Чачак.
 - 17.02.2017. године на локацији Бубањ Поток и ВП 5032 Кнежевац. 
 - 20.02.2017. године у ВП 3947 Нови Сад.

Писано јавно надметање одржаће се  21.02.2017. године са почетком у 10 часова, у ВП 5032  Београд-Кнежевац, улица Ослобођења 30 путем прикупљања писаних понуда.

Право разгледања и учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица која изврше бесповратну уплату 3.000,00 динара, на име откупа тендерске документације.

Уплату извршити на рачун број 840-19540845-28, прималац  РС МО РЦ Београд, позив на број 122742312219, сврха уплате ''Трошкови надметања 10/2016''.
Потврду о уплати  на износ од 3.000,00 динара и  захтев за учешће на надметању, ако први пут учествују на надметању, учесници надметања предају представнику продавца прилком преузимања тендерске документације. Тендерска документација преузима се  од 06.02.2017. године до 21.02.2017. године у времену од  08-15 часова.

Пре почетка надметања купци су у обавези да положе кауцију у готовом новцу, у висини од 10%  од почетне цене средства које лицитирају, на благајни ВП 5032 Београд  и то у времену од  07.30  до 09.30 часова.Писане понуде се предају у деловодство ВП 5032 Београд, лично на дан надметања у времену од 7.30 до 09.55 часова.Учесници надметања морају поседовати уредно овлашћење за учешће на надметању и копију личног документа.
Ближе информације о продаји могу се добити путем телефона број 011/3053-427, 011/3053-433,  011-3514-284 или у просторијама ВП 5032 Београд.