Министарство одбране Републике Србије
 
25.01.2017.

Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају дрвених палетаВојна штампарија „Београд“,

оглашава
 
ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писаних понуда за продају секундарне сировине: транспортно-амбалажни отпад - коришћене дрвене палете, нестандардне величине за једнократну употребу, које остају по утрошку папира и картона. Про­да­ја пред­мета над­ме­та­ња вр­ши се у ви­ђе­ном ста­њу и без га­ран­ци­је за ква­ли­тет. Услови за спровођење надметања су дефинисани у конкурсној документацији, коју учесници надметања могу добити-преузети слањем захтева на адресу: Министарство одбране РСрбије, Управа за односе са јавношћу, Војна штампарија "Београд", Ул.Ресавска бр.40Б или e-mail: vojna.stamparija@mod.gov.rs или факсом 011/3651974.
Отварање понуда је дана 15.02.2017. године, у 09,00 часова у канцеларији бр.12. штампарије Ул.Ресавска бр.40Б (улаз из Бирчанинове бр.5).
  
Контакт: Сладан Пошарац, тел.011/3201654  радним даном од 7.30 до 11.30 или 064/8874516 или од 07.30 до 15.30ч радним даном факсом 011/3651974 или на e-mail: vojna.stamparija@mod.gov.rs.