Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
25.01.2017.

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju drvenih paletaVojna štamparija „Beograd“,

oglašava
 
JAVNI POZIV

za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju sekundarne sirovine: transportno-ambalažni otpad - korišćene drvene palete, nestandardne veličine za jednokratnu upotrebu, koje ostaju po utrošku papira i kartona. Pro­da­ja pred­meta nad­me­ta­nja vr­ši se u vi­đe­nom sta­nju i bez ga­ran­ci­je za kva­li­tet. Uslovi za sprovođenje nadmetanja su definisani u konkursnoj dokumentaciji, koju učesnici nadmetanja mogu dobiti-preuzeti slanjem zahteva na adresu: Ministarstvo odbrane RSrbije, Uprava za odnose sa javnošću, Vojna štamparija "Beograd", Ul.Resavska br.40B ili e-mail: vojna.stamparija@mod.gov.rs ili faksom 011/3651974.
Otvaranje ponuda je dana 15.02.2017. godine, u 09,00 časova u kancelariji br.12. štamparije Ul.Resavska br.40B (ulaz iz Birčaninove br.5).
  
Kontakt: Sladan Pošarac, tel.011/3201654  radnim danom od 7.30 do 11.30 ili 064/8874516 ili od 07.30 do 15.30č radnim danom faksom 011/3651974 ili na e-mail: vojna.stamparija@mod.gov.rs.