Министарство одбране Републике Србије
 
29.11.2016.

СаопштењеПоводом тврдњи изнетих у данашњем саопштењу Војног синдиката, а ради потпуне информисаности јавности, указујемо на чињеницу да се државни секретар Министарства одбране Ненад Нерић, у казненој евиденцији надлежне Полицијске управе МУП-а Србије, води као лице које није осуђивано. О томе је Полицијска управа издала уверење број 235-1/208 од 5. фебруара 2015. године.
 
Тачно је да је господин Нерић, као пројектант локалне саобраћајнице у општини Краљево 1997. године, оглашен кривим пресудом Општинског суда у Краљеву 2007. године и изречена му је условна осуда на казну затвора од шест месеци, која се неће извршити под условом да у року од једне године не учини ново дело. Када је тај рок прошао, 2009. године стечен је законски услов да се господину Нерићу решењем брише наведена осуда и он се од тада не води у казненој евиденцији.
 
С обзиром на то да је Влада Републике Србије именовала по четврти пут господина Нерића за државног секретара, 18. августа 2016. године, надлежне службе безбедности Министарства одбране, на захтев овлашћених лица, извршиле су комплетну безбедносну проверу и дале сагласност за издавање потребних безбедносних сертификата за обављање положаја државног секретара.