Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Novinarska pitanjaNaziv medija:

Telefon redakcije:

Faks redakcije:

E-mail redakcije:

Tema koja vas interesuje:

Pitanja koja vas interesuju:

Dodatni zahtevi i pitanja:

Rok do kojeg očekujete odgovor:

Lični podaci novinara:

• Ime i prezime:
• Broj lične karte i ko je izdao:
• Kontakt telefon:
• Lični e-mail:
• Dužnost u redakciji: