Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Ministar odbrane dr Nebojša Stefanović
tel:  +381 11 30 06 311 
faks:  +381 11 30 06 062 
ministar.odbrane@mod.gov.rs


Rođen je 20. novembra 1976. godine u Beogradu. Završio je Devetu gimnaziju „Mihajlo Petrović Alas” u Beogradu, a diplomirao je na Fakultetu za poslovne studije Megatrend univerziteta. Zvanje magistra ekonomskih nauka stekao je odbranivši tezu „Savremeni principi menadžmenta u lokalnoj samoupravi”, 2011. godine. Doktorirao je juna 2013. godine, na temu „Nova uloga strategijskog menadžmenta u upravljanju lokalnom samoupravom”. Završio je Visoke studije bezbednosti i odbrane.
 
Od 2004. do 2008. godine bio je zaposlen u preduzeću za spoljnu i unutrašnju trgovinu „Interspeed” d.o.o. na poziciji direktora marketinga. Od 2008. godine prelazi na dužnost finansijskog direktora u preduzeću „Jabuka” d.o.o.
 
U periodu od 2004. do 2008. godine bio je odbornik u Skupštini grada Beograda. Na parlamentarnim izborima 2007. godine izabran je za narodnog poslanika, a obavljao je i dužnost predsednika Odbora za trgovinu i turizam Narodne skupštine Republike Srbije.
 
Na izborima 2012. godine izabran je za poslanika Narodne skupštine Republike Srbije.
 
Od jula 2012. do aprila 2014. godine obavljao je funkciju predsednika Narodne skupštine Republike Srbije i predsednika Odbora za prava deteta. Bio je i šef skupštinske delegacije u Interparlamentarnoj uniji.
 
Za ministra unutrašnjih poslova izabran je aprila 2014. godine, a od avgusta 2016. godine ujedno je i potpredsednik Vlade Republike Srbije.
 
Novembra 2017. godine imenovan je za sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i šefa Biroa za koordinaciju službi bezbednosti.
 
Takođe, obavlja funkcije predsednika Saveta za borbu protiv trgovine ljudima, komandanta Republičkog štaba za vanredne situacije i Radne grupe Vlade RS za saradnju sa OEBS-om i KDILjR u koordinaciji i praćenju sprovođenja primene preporuka za unapređenje izbornog procesa. 
 
Na dužnosti ministra odbrane je od 29. oktobra 2020. godine.
 
U prethodnom mandatu, uz veliku pomoć i podršku tadašnjeg predsednika Vlade Srbije Aleksandra Vučića, sproveo je brojne reforme u Ministarstvu unutrašnjih poslova i unapredio uslove rada pripadnika policije nabavkom novih uniformi, vozila i opreme.
 
Dobitnik je nagrade „Najevropljanin 2013” u oblasti politike zbog rezultata ostvarenih u unapređivanju i promociji evropskih standarda parlamentarne demokratije, kao i nagrade „Kapetan Miša Anastasijević” za doprinos pozitivnom imidžu Srbije.
 
Dobitnik je brojnih priznanja inostranih ministarstava unutrašnjih poslova kao znak  odlične saradnje sa srpskom policijom. 
 
Kao predsednik Narodne skupštine ostao je, između ostalog, poznat po svojoj borbi i zalaganju za trudnice i majke. Na njegov predlog usvojen je Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja. Takođe, pokrenuo je i poznatu akciju „Prioritet za decu i trudnice”, koja i danas živi.
 
Jedna od njegovih brojnih inicijativa, kao ministra unutrašnjih poslova, bila je uvođenje programa „Osnovi bezbednosti dece” u prvi, četvrti i šesti razred u osnovne škole u Srbiji, sa željom da deca već u ranom uzrastu budu edukovana o svim izazovima i opasnostima kojima mogu biti izložena, i kako da se sa njima izbore.
 
Na njegovu inicijativu maja 2018. godine podignuto je spomen-obeležje pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova koji su poginuli na dužnosti. To je prvi spomenik u znak sećanja na stradale policajce. Takođe, inicirao je i izmenu Zakona o policiji čime je uveden pravni osnov za prijem u radni odnos dece poginulih i ranjenih pripadnika MUP-a.
 
Inicirao je i uvođenje instituta „tri udarca“ u Krivični zakonik Republike Srbije koji je doneo oštrije kažnjavanje povratnika u izvršenju krivičnih dela.
                     
Osnivač je Srpske napredne stranke, član njenog Predsedništva i predsednik Gradskog odbora Beograd.
 
Govori engleski i ruski jezik.