Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Pregled kontakt telefona organizacijskih jedinica Ministarstva odbraneOrganizacijska jedinica MO Kontakt telefon Elektronska pošta (imejl) Adresa
Kabinet ministra odbrane 011/3005-524 
faks: 011/3005-439
ministar.odbrane@mod.gov.rs Birčaninova 5
Sekretarijat Ministarstva odbrane 011/3203-019 sekretarijat@mod.gov.rs Birčaninova 5
Sektor za politiku odbrane 011/3005-538 spo@mod.gov.rs Birčaninova 5
Uprava za strategijsko planiranje 011/3203-085   Birčaninova 5
Uprava za međunarodnu vojnu saradnju 011/3203-078 umvs@mod.gov.rs Birčaninova 5
Uprava za organizaciju 011/3201-058 organizacija@mod.gov.rs Birčaninova 5
Sektor za materijalne resurse 011/3005-476
faks:011/3006-321
smr@mod.gov.rs Birčaninova 5
Uprava za opštu logistiku 011/3201-013
faks:011/3005-559
uol@mod.gov.rs Birčaninova 5
Uprava za odbrambene tehnologije 011/2059-029
faks:011/3005-489
uoteh@mod.gov.rs  
Uprava za snabdevanje 011/3005-514    
Uprava za infrastrukturu 011/3005-537
faks:011/3005-461
ui@mod.gov.rs  
Vojna kontrola kvaliteta 011/2506-722
faks:2051-483
vkk@mod.gov.rs  
Sektor za budžet i finansije   sbif@mod.gov.rs Birčaninova 5
Uprava za budžet 011/3203-067 sbif@mod.gov.rs Birčaninova 5
Računovodstveni centar 011/2064-113 rcmo@mod.gov.rs Gardijska 7
Fond za SOVO 011/3203-137 fondsovo@mod.gov.rs Krunska13
Sektor za ljudske resurse 011/3203-119 sektor.ljr@mod.gov.rs  
Uprava za kadrove Tehnički sekretar 011/3201-108 kadrovi@mod.gov.rs Nemanjina 15
Uprava za tradiciju, standard i veterane Kultura,tradicija, socijalno -humani poslovi
011/3203-055
faks:2910-190
utsv@mod.gov.rs  
Odeljenje za stambene poslove - info centar 011/3201-222
066/8722-800
od 11.00 - 15.00
utorkom i četvrtkom
utsv@mod.gov.rs  
    
Uprava za obaveze odbrane
 
Uprava / vojna obaveza 011/3203-042
faks:011/2910-190
uoo@mod.gov.rs  
Regionalni centar MO Beograd 011/3000-291 regionalnicentarmobeograd@mod.gov.rs  
Regionalni centar MO Novi Sad 021/547-964 regionalnicentarmonovisad@mod.gov.rs  
Regionalni centar MO Valjevo 014/220-215 regionalnicentarmovaljevo@mod.gov.rs  
Regionalni centar MO Niš 018/524-223 regionalnicentarmonis@mod.gov.rs  
Regionlni centar MO Kragujevac 034/335-235 regionalnicentarmokragujevac@mod.gov.rs  
Inspektorat odbrane 011/2064-011 inspektorat@mod.gov.rs Gardijska 7
Vojnobezbednosna agencija 011/3006-195 vba@mod.gov.rs Kneza Miloša 33
Vojnoobaveštajna agencija 011/3000-305 office@voa.mod.gov.rs Kneza Miloša 33
Uprava za odnose sa javnošću 011/3203-015 info@mod.gov.rs Birčaninova 5
Uprava za vojno zdravstvo 011/2063-959 zdravstvo@mod.gov.rs Crnotravska 17
VMA 011/2661-122 vma@mod.gov.rs  
Vojna akademija 011/3603-175 office@va.mod.gov.rs  
Vojna gimnazija 011/3603-663 vogi@mod.gov.rs  
Vojna policija 011/19860