Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Pregled kontakt telefona organizacijskih jedinica Ministarstva odbraneOrganizacijska jedinica MO Kontakt telefon Elektronska pošta (imejl) Adresa
Kabinet ministra odbrane
011/3006-311 
faks: 011/3006-062
ministar.odbrane@mod.gov.rs Birčaninova 5
Sekretarijat Ministarstva odbrane
011/3203-019 sekretarijat@mod.gov.rs Birčaninova 5
Sektor za politiku odbrane
011/3006-347 spo@mod.gov.rs Birčaninova 5
Uprava za strategijsko planiranje
011/3203-085   Birčaninova 5
Uprava za međunarodnu vojnu saradnju
011/3203-078 umvs@mod.gov.rs Birčaninova 5
Uprava za organizaciju
011/3201-058 organizacija@mod.gov.rs Birčaninova 5
Sektor za materijalne resurse
011/3006-183
faks:011/3006-321
smr@mod.gov.rs Birčaninova 5
Uprava za opštu logistiku
011/3201-013
faks:011/3006-299
uol@mod.gov.rs Birčaninova 5
Uprava za odbrambene tehnologije
011/2059-029
faks:011/3006-221
uoteh@mod.gov.rs  
Uprava za snabdevanje
011/3006-279    
Uprava za infrastrukturu
011/3006-344
faks:011/3006-151
ui@mod.gov.rs  
Vojna kontrola kvaliteta
011/2506-722
faks:2051-483
vkk@mod.gov.rs  
Sektor za budžet i finansije
  sbif@mod.gov.rs  
Uprava za budžet
011/3203-067 sbif@mod.gov.rs  
Računovodstveni centar
011/2064-113   Gardijska 7
Sektor za ljudske resurse
011/3203-119 sljr@mod.gov.rs  
Uprava za kadrove
Tehnički sekretar
011/3201-108 kadrovi@mod.gov.rs Nemanjina 15
Uprava za tradiciju, standard i veterane
Kultura,tradicija, socijalno -humani poslovi
011/3203-055
faks:3000-316
utsv@mod.gov.rs    
Odeljenje za stambene poslove - info centar 011/3201-222
066/8722-800
od 11.00 - 15.00
utorkom i četvrtkom
utsv@mod.gov.rs    
    

Uprava za obaveze odbrane
 
Uprava / vojna obaveza
011/3203-042
faks:011/3000-316
uoo@mod.gov.rs  
Regionalni centar MO Beograd
011/3000-291 regionalnicentarmobeograd@mod.gov.rs  
Regionalni centar MO Novi Sad
021/547-964 regionalnicentarmonovisad@mod.gov.rs  
Regionalni centar MO Valjevo
014/220-215 regionalnicentarmovaljevo@mod.gov.rs  
Regionalni centar MO Niš
018/524-223 regionalnicentarmonis@mod.gov.rs  
Regionlni centar MO Kragujevac
034/335-235 regionalnicentarmokragujevac@mod.gov.rs  
Inspektorat odbrane
011/2064-011 inspektorat@mod.gov.rs Gardijska 7
Vojnobezbednosna agencija
011/3006-195 vba@mod.gov.rs Kneza Miloša 33
Vojnoobaveštajna agencija
011/3000-305 office@voa.mod.gov.rs Kneza Miloša 33
Uprava za odnose sa javnošću
011/3203-015 info@mod.gov.rs Birčaninova 5
Uprava za vojno zdravstvo
011/2063-959 zdravstvo@mod.gov.rs Crnotravska 17
VMA
011/2661-122 vma@mod.gov.rs  
Vojna akademija
011/3603-175 office@va.mod.gov.rs  
Vojna gimnazija
011/3603-663 vogi@mod.gov.rs  
Vojna policija
011/19860    Listu kontakt telefona organizacijskih jedinica Ministarstva odbrane možete preuzeti na sledećim linkovima:

link

Kontakti
link

Kontakti