Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Sektor za materijalne resurseSektor za materijalne resurse je osnovna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane, upravno-stručni i nadzorni organ, nadležan za planiranje, organizaciju i funkcionisanja sistema logističke podrške.

Materijalni resursi u odbrani obuhvataju prirodne, privredne, finansijske, informacione i ostale potencijale države, koji se angažuju za potrebe odbrane.

Organizacija

 
 

Nadležnosti

Sektor za materijalne resurse obavlja poslove koji se odnose na : 
▪ istraživanje, razvoj, proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme; 
▪ opremanje i naoružavanje Vojske Srbije i drugih snaga odbrane; 
▪ planiranje, organizovanje, nadzor i izgradnju vojnih objekata; 
▪ planiranje i organizovanje transporta za potrebe Ministrastva i Vojske;.

Istorijat:

Sektor za materijalne resurse kao jedinstvena funkcionalna celina formiran je 28. februara 2005. godine u procesu reforme sistema odbrane. Pravni je sledbenik tri bivša sektora: Sektora za vojnoprivrednu delatnost, Sektora za građevinsko-urbanističku delatnost tadašnjeg Saveznog ministarstva odbrane i Sektora za pozadinu (logistiku) Generalštaba VSCG.

ORGANIZACIJSKI SASTAVI SEKTORA ZA MATERIJALNE RESURSE

Uprava za opštu logistiku >>>
Uprava za opštu logistiku planira i organizuje poslove razvoja i organizacije logistike, opštih logističkih potreba, materijalnog knjigovodstva, saobraćaja i transporta i zaštite resursa odbrane.

Uprava za odbrambene tehnologije >>>
Uprava za odbrambene tehnologije planira, organizuje i realizuje istraživanje, razvoj, proizvodnju, održavanje i remont naoružanja i vojne opreme u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, u miru i ratu.

Uprava za infrastrukturu >>> 
Uprava za infrastrukturu planira i organizuje upravljanje, održavanje i vođenje evidencije nepokretne imovine u vlasništvu države koje koristi Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije.

Uprava za snabdevanje >>>
Uprava za snabdevanje planira, organizuje i realizuje snabdevanje materijalnim sredstvima Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije, u miru i ratu.

Sektoru za Materijalne resurse potčinjena je Vojna kontrola kvaliteta

Vojna kontrola kvaliteta obavlja poslove obezbeđenja i kontrole kvaliteta pokretnih stvari u fazama razvoja, osvajanja, serijske proizvodnje, skladištenja, eksploatacije i remonta pokretnih stvari.