Министарство одбране Републике Србије
 
19.09.2016

Курс за обављање дужности у финансијској службиКурс за дужност органа финансијске службеУ Војној академији данас је почео „Курс за дужност органа финансијске службе у батаљону-бригади”, у организацији Сектора за буџет и финансије и Војне академије - Катедре за финансије. Курс похађа десет припадника финансијске службе из команди и јединица Војске Србије.
 
Приликом отварања курса, Радмила Јагодић, вршилац дужности помоћника министра за буџет и финансије је нагласила важност перманентног усавршавања кадра финансијске службе у Министарству одбране и Војсци Србије и да је његов циљ обнављање и усвајање нових знања из области финансија, ради успешног обављања дужности из надлежности финансијске функције у МО и ВС. 
 
Програмом курса обухваћени су: основне поставке о финансијском систему, финансијско пословање у Војсци, значај, принципи, методе и надлежности у извршењу буџета, материјално и финансијско пословање у Војсци, финансијско и материјално књиговодство у Војсци, планирање финансија и систем ППБИ у Војсци и плате и друга новчана примања у Војсци.