Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Inspektorat odbrane - Metodologija ostvarivanja funkcija Inspektorata 1. godišnji plan inspekcija
 2. mesečno naređenje direktora Inspektorata odbrane za inspekciju
 3. plan inspekcije
 4. priprema za izvršenje inspekcije
 5. prethodni izveštaj direktoru Inspektorata
 6. izveštaj predsedniku R. Srbije i obaveštenje načelniku GŠ VS o nađenom stanju u Vojsci Srbije
 7. izveštaj MO o nađenom stanju u MO i VS,
 8. predlog za preduzimanje hitnih mera za otklanjanje nedostataka u kontrolisanom subjektu
 9. dostavljanje ocene stanja MO ili GŠ VS, upravi ili pretpostavljenoj komandi i kontrolisanom subjektu, sa predlogom mera za otklanjanje nedostataka
 10. rešavanje žalbi kontrolisanog subjekta na ocenu – podnošenje krivičnih prijava tužilaštvu
 11. dostavljanje izveštaja predsedniku RS i MO o inspekcijama u prethodnom mesecu
 12. godišnji izveštaj o radu IO ministru odbrane RS
 13. posebni izveštaji i analize predsedniku RS, MO i Narodnoj skupštini RS