Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Sekretar Ministarstva odbrane Milica Ćatić                         
Tel: +381 11 30 06 268
Faks: +381 11 32 03 464
email: sekretarijat@mod.gov.rs

Lični podaci:
Datum rođenja: 02.06.1966. godine
Mesto rođenja: Zemun, Republika Srbija

Obrazovanje:
  • Pravni fakultet u Beogradu
  • Položen pravosudni ispit
  • Poslediplomska specijalizacija iz oblasti međunarodnih ugovora na Pravnom fakultetu u Beogradu

Profesionalno iskustvo:
  • Od 1995. do 1998. godine - „Credibel“ banka a.d. Beograd - pripravnik i stručni saradnik
  • Od 1998. do 2017. godine - JP „Pošta Srbije“, Beograd - pravni savetnik, zamenik direktora Direkcije za pravne poslove, direktor  Funkcije pravnih poslova i upravljanja nepokretnostima
  • Od maja 2017. do novembra 2020. godine - sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova
  • Od 2020. godine - sekretar Ministarstva odbrane