Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Podaci o dodatnim izvorima finansiranjaPodaci o realizovanim donacijama na osnovu zaključenih ugovora o međunarodnoj saradnji sa pregledom naziva države, nazivom sporazuma, neposrednim korisnikom donacije i predmetom donacije dati su u tabelama prikazanim po godinama.

- Donacije Ministarstvu odbrane u 2015. godini
- Donacije Ministarstvu odbrane u 2014. godini
- Donacije Ministarstvu odbrane u 2013. godini
- Donacije Ministarstvu odbrane u 2012. godini
- Donacije Ministarstvu odbrane u 2011. godini
- Donacije Ministarstvu odbrane u 2010. godini
- Donacije Ministarstvu odbrane u 2009. godini
- Donacije Ministarstvu odbrane u 2008. godini
- Donacije Ministarstvu odbrane u 2007. godini

NAPOMENA:
U Tabelarnom pregledu raspoređenih i utrošenih sredstava za finansiranje Ministarstva odbrane za 2013, 2014. i 2015. godinu, datom kao prilog Informatoru, novčana sredstva prikazana su zbirno za sve izvore finansiranja, a kako se to prikazuje i u Zakonu o budžetu, počev od 2012. godine.
Ukupno prikazana odobrena i utrošena novčana sredstva obuhvataju novčana sredstva po svim izvorima finansiranja, pa i donacija od inostranih zemalja i međunarodnih organizacija.