Министарство одбране Републике Србије
 

Архива

 

Период: 01.01.2016 - 15.07.2024

Укупан број записа: 8126

01 Нов 2017
01.11.2017
 
Поводом напада у Њујорку, министар одбране Александар Вулин упутио је телеграм саучешћа секретару одбране Сједињених Америчких Држава Џејмсу Матису. У телеграму се каже:
 
 
01 Нов 2017
01.11.2017
 
При­каз де­ла опе­ра­тив­них спо­соб­но­сти Вој­ске Ср­би­је Сло­бо­да 2017 обе­ле­жио је пе­ри­од из­ме­ђу два бро­ја ма­га­зи­на „Одбрана“. По­во­дом Да­на осло­бо­ђе­ња Бе­о­гра­да у Дру­гом свет­ском ра­ту, 20. ок­то­бра, на Ае­ро­дро­му „Ба­тај­ни­ца” јав­но­сти је де­мон­стри­ра­на здру­же­на ак­ци­ја про­тив те­ро­ри­ста, при­ка­за­ни су но­ви ави­о­ни МиГ-29 и са­вре­ме­на опре­ма је­ди­ни­ца по про­јек­ту „1500”, део на­о­ру­жа­ња и вој­не опре­ме ...
 
 
31 Окт 2017
Фотогалерија
31.10.2017
 
Начелник Генералштаба Војске Србије генерал Љубиша Диковић састао се данас у касарни „Бањица 2“ у Београду са командантом КФОР-а генерал-мајором Ђованијем Фунгом.
 
 
31 Окт 2017
Фотогалерија
31.10.2017
 
Државни секретар Александар Живковић примио је команданта Прве дивизије Оружаних снага Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске генерал-мајора Ралфа Вудиса.