Министарство одбране Републике Србије
 

Конкурси

 

Период: 01.01.2016 - 01.10.2023

Категорија: Конкурси

Укупан број записа: 552

 
 
 
 
13 Феб 2017
13.02.2017
 
У школ­ској 2017/2018. го­ди­ни при­ма­ће се кан­ди­да­ти му­шког и жен­ског по­ла (у да­љем тек­сту: кан­ди­да­ти) из ...