Министарство одбране Републике Србије
 

Обележја и ознаке"Службеним војним листом 10/24" донето је правило о грбу Војске Србије, војним заставама, војним ознакама и другим симболима и обележјима Војске Србије.
dodatakДОКУМЕНТА