Министарство одбране Републике Србије
 

Војна обавеза - КонтактиЗа помоћ у остваривању права и обавеза војни обвезник се може обратити референту за војну обавезу ЦМО општине у којој станује, који је дужан да му помогне да оствари своја права.

Све остале информације могу се добити путем телефона или посредством електронске поште, на следећим адресама:

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО БЕОГРАД:  
Тимочка 15,11000 Београд
тел. 011/2452-669
е-пошта: regionalnicentarmobeograd@mod.gov.rs

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НОВИ САД:
Футошка 26 21000 Нови Сад
тел. 021/547-006
е-пошта:regionalnicentarmonovisad@mod.gov.rs

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НИШ:
Београдска бб, 18000 Ниш, Касарна ''Тврђава''
тел. 018/252-161
е-пошта:regionalnicentarmonis@mod.gov.rs

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО КРАГУЈЕВАЦ:
Кнеза Милоша бр.12,34000 Крагујевац, касарна "Војвода Радомир Путник"
тел. 034/507-006
е-пошта:regionalnicentarmokragujevac@mod.gov.rs

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО ВАЉЕВО:
Војводе Мишића број 55, 14000 Ваљево
тел. 014/296-475
е-пошта:regionalnicentarmovaljevo@mod.gov.rs