Министарство одбране Републике Србије
 

Који су разлози због којих се регрут ослобађа од обавезе служења војног рока?Одговор:
Војна обавеза у Републици Србији је општа и дужни су да је, у складу са законом, извршавају сви држављани  без обзира где им је пребивалиште, а реализује се кроз регрутну обавезу, обавезу служења војног рока, обавезу вршења цивилне службе и обавезу служења у резервном саставу.

На служење војног рока упућују се регрути који су оцењени способним  за војну службу.

Одредбом члан 45. Закона о војној, радној и материјалној обавези («Сл. гласник Републике Србије» број 88/09) прописано је да се обавезе служења војног рока ослобађа регрут: који је оцењен неспособним за војну службу; који стекне држављанство Републике Србије пријемом или на основу међународних уговора, ако је у земљи чији је био држављанин регулисао обавезу служења војног рока, односно ако је навршио 27 година живота; који поред држављанства Републике Србије има држављанство и друге државе, а у тој држави је регулисао обавезу служења војног рока; који је стекао својство професионалног војног лица у складу са законом; који је завршио Криминалистичко-полицијску академију и стекао својство овлашћеног службеног лица Министарства унутрашњих послова и који је завршио одговарајућу школу, односно курс у Министарству унутрашњих послова и стекао својство овлашћеног службеног лица у складу са законом и на пословима овлашћеног службеног лица провео најмање две године.