Министарство одбране Републике Србије
 

Ко има обавезу служења у резервном саставу и како се та обавеза извршава?Одговор:
Обавези служења у резервном саставу подлежу војни обвезници: који су одслужили војни рок; који су, по одредбама овог закона, регулисали обавезу служења војног рока на други начин и жене војни обвезници које се воде у евиденцији.

Војни обвезници у резервном саставу се воде у евиденцији као резервни официри, резервни подофицири и војници у резерви.

Обавезе лица у резервном саставу настају од дана отпуштања са служења војног рока или цивилне службе, од дана када је обавеза служења војног рока и цивилне службе регулисана на други начин, односно од дана престанка професионалне војне службе, и трају до краја календарске године у којој војни обвезник (мушкарац) навршава 60 година живота.
Обавезе лица у резервном саставу за жене настају почетком календарске године у којој навршавају 19 година и трају до краја календарске године у којој навршавају 50 година.

Са лицима која добровољно одслуже војни рок, врши се попуна ратних јединица (подмлађивање кадра), у својству пасивне резерве.

Након завршене обуке, заинтересована лица могу конкурисати за пријем у активну резерву или за пријем у професионалну војну службу.

Центар Министарства одбране за локалну самоуправу код којег се војни обвезник води у евиденцији врши позивање војних обвезника након добијања сагласности од претпостављеног органа, а позиве војним обвезницима доставља најкасније 30 дана пре предвиђеног дана јављања војног обвезника.

За вежбу мобилизацијске готовости, мобилизацију и у условима ванредног и ратног стања позивање војних обвезника врши се без временског ограничења.

Превођење лица у резервни састав врши се без лекарских и других прегледа. У случају подношења захтева регрута за издавање уверења да је регулисао војну обавезу служења војног рока након навршених 27 година, покреће се поступак по захтеву за доношење решења о превођењу у резервни састав и након донетог решења издаје се тражено уверење.

У случају потребе стављања војног обвезника на ратни распоред, центар Министарства одбране за локалну самоуправу дужан је да га претходно упути на лекарски преглед и психолошко испитивање ради утврђивања оцене способности за војну вежбу.

Распоређивање лица у резервном саставу врши се у: ратне команде, јединице и установе Војске Србије; војне јединице и војне установе Министарства одбране; Министарство унутрашњих послова; јединице и органе цивилне заштите; органе, јединице и службе осматрања, обавештавања и узбуњивања и  државне органе, привредна друштва, друга правна лица и код предузетника који производе предмете, односно врше услуге од посебног значаја за одбрану земље.

Саопштавање, пресаопштавање и укидање  распореда у резервном саставу војним обвезницима распоређеном у РЈ и обвезницима радне обавезе распоређеним у субјекте мобилизације по плану попуне и даваоцима ствари из пописа, врши надлежни територијални орган МО ( Центар Министарства одбране за локалну самоуправу).