Министарство одбране Републике Србије
 

Желим да одслужим војни рок добровољно. Како то да остварим и шта тиме добијам?Одговор:
Добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије омогућава се, под условима који су прописани Законом о војној, радној и материјалној обавези: регрутима, женама и лицима у резервном саставу која су извршила цивилну службу или одслужила војни рок без оружја.

Министарство одбране у средствима јавног информисања објављује јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре Војске Србије.

На добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије и за курс за резервне официре Војске Србије, могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у текућој години навршавају од 19 до 30 година живота.

Министарство одбране у средствима јавног информисања објављује оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем.

Оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем објављује се најмање два месеца пре упућивања на добровољно служење војног рока са оружјем.

Пријаву за добровољно служење војног рока са оружјем заинтересовано лице подноси центру Министарства одбране за локалну самоуправу, надлежном према адреси његовог  пребивалишта.

Центар Министарства одбране за локалну самоуправу позива пријављене кандидате појединачним позивом на извршење лекарског прегледа.

Након извршених лекарских прегледа центар Министарства одбране за локалну самоуправу утврђује ранг листу пријављених кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем.

Избор потребног броја кандидата врше регионални центри Министарства одбране на основу утврђене коначне ранг листе кандидата за позивање на добровољно служење војног рока са оружјем и Плана упута.

Са изабраним кандидатима територијално надлежни центар Министарства одбране  за локалну самоуправу закључује уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

Центар Министарства одбране за локалну самоуправу појединачним позивом позива кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем, најкасније осам дана пре упућивања у центар за обуку.

Кандидат који је изабран за добровољно служење војног рока са оружјем актом надлежног органа дужан је да се јави у центар за обуку у време назначено у појединачном позиву.

Добровољно служење војног рока са оружјем започиње даном ступања кандидата у центар за обуку, када кандидат постаје војник на добровољном служењу војног рока.

Војнику, за време трајања добровољног служења војног рока са оружјем, обезбеђује се у складу са законом: накнада путних трошкова за јављање на добровољно служење војног рока са оружјем у назначени центар за обуку, од места пребивалишта у Републици Србији до центра за обуку; накнада путних трошкова за повратак кући по одслужењу добровољног служења војног рока са оружјем, од центра за обуку до места пребивалишта у Републици Србији; новчана примања у месечном износу који одреди министар одбране; права из здравственог осигурања по прописима из здравственог осигурања у Војсци Србије за војне обвезнике и смештај и исхрана, војна одећа и обућа.

Користи које имају лица која добровољно одслуже војни рок са оружјем:

• могућност запослења у Војсци Србије, у својству професионалног војника и активне резерве;
• могућност запослења у Министарству унутрашњих послова;
• могућност запослења у казнено-поправним заводима Управе за извршење кривичних санкција Министарства правде;
• могућност запослења у агенцијама за физичко-техничко обезбеђење;
• новчана примања војника за време добровољног служења војног рока (око 17.000 динара месечно).