Министарство одбране Републике Србије
 

Да ли постоји обавеза служења војног рока?Одговор:
Не. Након ступања на снагу Одлуке Народне Скупштине Републике Србије о обустави обавезе служења војног рока („Сл. гласник РС“ број 95/2010) од 01. јануара 2011. године, служење војног рока врши се по принципу добровољности.