Министарство одбране Републике Србије
 

Инспекторат одбране - ИсторијатЗачетак функције инспекција у одбрани је у Краљевини Србији, 1894. године, када су уведени “Инспекторати”, а 1911. године формирана “Главна инспекција целокупне Војске”. Даљи развој уследио је у Краљевини Југославији, кроз инспекције родова (1919. – 1923. године), Инспекцију земаљске одбране (1930. г.) и Врховну инспекцију војне силе (1940. г.).

У послератној Југославији формирана је Главна инспекција ЈНА (1949. г.), преформирана у Главну инспекцију Оружаних снага (1967. г.), односно Главну инспекцију народне одбране (1970. г.).

Инспекторат одбране формиран је на основу Наређења председника Савезне Републике Југославије, 22.02.2002. године и одлуком Врховног савета одбране од 15.03.2003. године.

Законом о министарствима, од 15.05.2007. године, Инспекторат одбране је дефинисан као орган управе у саставу Министарства одбране, а садашња структура устројена је у мају 2011. године.