Министарство одбране Републике Србије
 
05.10.2023.

Поништење интерног конкурсаГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
Управа за људске ресурсе (Ј-1)
 
поништава расписани 
 
ИНТЕРНИ  КОНКУРС
 
За пријем у професионалну војну службу у својству официра на неодређено време, објављен у магазину „Одбрана“ број 366 и на сајту Министарства одбране дана 1. новембра 2022. године, за попуну упражњених формацијских места у Копненој војсци, по следећем:
 
 1. референт за обавештајно-извиђачке послове, ВЕС ФП614, 1 извршилац, место службовања Краљево,
 2. командир вода, ВЕС ФЦ004, 1 извршилац, место службовања Нови Пазар,
 3. командир Вода за подршку, ВЕС ФП004, 1 извршилац, место службовања Зајечар,
 4. командир Командног вода, ВЕС ФЊ004, 1 извршилац, место службовања Прокупље,
 5. командир вода, ВЕС ФЦ004, 4 извршиоца, место службовања Куршумлија,
 6. начелник Групе, ВЕС Ф0004, 2 извршиоца, место службовања Врање,
 7. командир вода извиђачког, ВЕС ФЦ004, 1 извршилац, место службовања Врање,
 8. референт, ВЕС Ф0004, 1 извршилац, место службовања Врање,
 9. командир Инжињеријског вода, ВЕС ФЖ004, 1 извршилац, место службовања Бујановац,
 10. командир вода, ВЕС ФЦ204, 1 извршилац, место службовања Врање,
 11. референт за заштиту ресурса, ВЕС Ф0004, 1 извршилац, место службовања Врање,
 12. командир Командног вода, ВЕС ФЊ154, 1 извршилац, место службовања Ниш,
 13. командир Командног вода, ВЕС ФЊ204, 1 извршилац, место службовања Ниш,
 14. командир вода-ронилац, ВЕС ФР204, 1 извршилац, место службовања Нови Сад,
 15. командир оклопно-извиђачког вода, ВЕС ФЦ004, 1 извршилац, место службовања Ниш.