Министарство одбране Републике Србије
 
03.10.2023.

Обавештење о покретању процеса избора кандидата за учешће у мултинационалној операцији UNIFIL у Републици ЛибанОбавештавају се заинтересовани кандидати да је отпочео процес избора за:
 
1. Мултинационалну операцију UNIFIL у Републици Либан за период ангажовања од шест месеци, са почетком ангажовања од јуна 2024. године, за дужности:
 
 • Штабни официр на дужности Г-2 у Команди сектора Исток – 1 дужност, општа специјалност, чин капетан – мајор
 
 • Штабни официр на дужности Г-3 у Команди сектора Исток – 1 дужност, општа специјалност, чин капетан – мајор
 
 • Штабни официр на дужности Г-4 у Команди сектора Исток – 1 дужност, логистичка специјалност, чин капетан – мајор
 
 • Штабни официр на дужности Г-5 у Команди сектора Исток – 1 дужност, општа специјалност, чин капетан – мајор
 
 • Штабни официр на дужности Г-9 у Команди сектора Исток – 1 дужност, општа специјалност, чин капетан – мајор
 
 • Штабни официр на дужности С-3 у Команди шпанског батаљона – 1 дужност, општа специјалност, чин поручник – капетан
 
 • Штабни официр на дужности С-4 у Команди шпанског батаљона – 1 дужност, логистичка специјалност, чин поручник – капетан
 
 • Вођа елемента националне подршке уједно старији национални представник – 1 дужност, општа специјалност, чин мајор – потпуковник
   
 • Официр ВБА у елементу националне подршке – 1 дужност, безбедносна специјалност, чин капетан – потпуковник
 
 • Официр у елементу националне подршке – 1 дужност, логистичка специјалност, чин поручник – мајор
 
 • Подофицир у елементу националне подршке – 1 дужност, логистичка специјалност, чин старији водник – заставник прве класе
 
 • Подофицир у елементу националне подршке – 1 дужност, општа специјалност, чин старији водник – заставник прве класе
 
 • Референт за персоналне послове у Команди пешадијске чете1 дужност, општа специјалност, чин старији водник – заставник прве класе
 
 
На основу члана 14. Правилника о критеријумима за избор и начину избора припадника Војске Србије који се припремају и обучавају за учешће у мултинационалним операцијама и начину издавања сертификата о оспособљености („Службени војни лист“, број 5/21) заинтересована лица детаљније информације о општим и посебним критеријумима за предметни процес избора могу добити у матичним јединицама.
 
Рок за достављање документације заинтересованих кандидата је 10.11.2023. године.