Министарство одбране Републике Србије
 
30.06.2023.

Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2023/2024. годинуНа основу члана 13. став 1. Правилника о условима и начину стипендирања за потребе Војске Србије и о поступку утврђивања и повраћаја трошкова стипендирања („Службени војни лист”, број 9/19, 26/19 и 18/20), Министарство одбране, Сектор за људске ресурсе расписује
 
КОНКУРС
 
ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ
 
Назив организационе јединице Министарства одбране и Војске Србије која је исказала потребе за стипендирањем:
 
Војска Србије:
 
12 студената основних академских студија:
 
 1. 2 студента факултета из области математике или рачунарске науке;
 2. 2 студента факултета из области електротехнике или машинског инжењерства;
 3. 3 студента факултета из области електротехнике или машинског инжењерства;
 4. 2 студента факултета из области електротехнике или машинског инжењерства;
 5. 2 студента факултета из области електротехнике или машинског инжењерства;
 6. 1 студент факултета из области електротехнике или машинског инжењерства.
 
За стипендирање лица из грађанства на основним академским студијама ради пријема у Војску Србије:
 
 • под редним бројем 1: да су студенти четврте године Математичког факултета, образовни профил математичке или рачунарске науке – стипендирање четврте године.
 
За стипендирање лица из грађанства на основним академским студијама ради пријема у Војску Србије:
 
 • под редним бројевима 2, 3, 4, 5 и 6: да су студенти четврте године Електротехничког или Машинског факултета, студијски програм електротехника и рачунарство.
 
Студенти основних академских студија под редним бројем 1 по завршетку студија биће примљени у радни однос у место службовања Београд, у својству цивилног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Студенти основних академских студија под редним бројем 2 по завршетку студија биће примљени у радни однос у место службовања Зуце, у својству официра, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Студенти основних академских студија под редним бројем 3 по завршетку студија биће примљени у радни однос у место службовања Јаково, у својству официра, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Студенти основних академских студија под редним бројем 4 по завршетку студија биће примљени у радни однос у место службовања Панчево, у својству официра, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Студенти основних академских студија под редним бројем 5 по завршетку студија биће примљени у радни однос у место службовања Крагујевац, у својству официра, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Студент основних академских студија под редним бројем 6 по завршетку студија биће примљен у радни однос у место службовања Београд, у својству официра, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
По завршеним студијама студенти под редним бројевима 2, 3, 4, 5 и 6 упућују се на одговарајућу војну обуку са оружјем.
 
По успешно завршеној одговарајућој војној обуци са оружјем студенти под редним бројевима 2, 3, 4, 5 и 6 биће примљени у професионалну војну службу у својству официра, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Сектор за материјалне ресурсе:
 
7 студената основних академских студија:
 
 • Електротехничко и рачунарско инжењерство
   
 • 2 (два) студента треће или четврте године основних академских студија Електротехничког факултета, модул: Рачунарска техника и информатика, или Факултетa техничких наука, модули: Софтверско инжењерство и информационе технологије, или Рачунарство и аутоматика, или Инжењерство информационих система, или Рачунарска техника и рачунарске комуникације, или Информационе технологије, или Рачунарско и софтверско инжењерство, или Електронског факултета, модул: Рачунарство и информатика; просечна оцена у току претходних година студија најмање 7,50;
   
 • 2 (два) студената треће или четврте године основних академских студија Електротехничког факултета, модул: Електроника, или Сигнали и системи, или Факултета техничких наука, модули: Електроника, или Мехатроника, или Електронског факултета, модули: Електронске компоненте и микросистеми, или Микрорачунарска електроника, или Електроника; просечна оцена у току претходних година студија најмање 7,50;
   
 • 1 (један) студент треће или четврте године основних академских студија Електротехничког факултета, модул: Енергетика, или Факултетa техничких наука, модули: Енергетска електроника и електричне машине, или Електроенергетски системи, или Електроенергетика, или Електронског факултета, модул: Електроенергетика; просечна оцена у току претходних година студија најмање 7,50;
   
 • 2 (два) студента треће или четврте године основних академских студија Електротехничког факултета, модули: Радио-комуникације, или Телекомуникације и информационе технологије, или Сигнали и системи, или Информационо-комуникационе технологије и обрада сигнала, или Микроталасна техника, или Факултетa техничких наука, модул: Информационо-комуникационе технологије и обрада сигнала, или Електронског факултета, модул: Комуникације и информационе технологије; просечна оцена у току претходних година студија најмање 7,50.
 
37 студената мастер академских студија:
 
 • Електротехничко и рачунарско инжењерство
   
 • 5 (пет) студената мастер академских студија Електротехничког факултета, модули: Електроника и дигитални системи, или Рачунарска техника и информатика, или Сигнали и системи, или Софтверско инжењерство, или Факултетa техничких наука, модули: Електроника и рачунарство, или Енергетика, електроника и телекомуникације, или Рачунарство и аутоматика, или Електронског факултета, модули: Електроника, или Аутоматика; просечна оцена у току претходних година студија најмање 7,50;
   
 • 3 (три) студента мастер академских студија Електротехничког факултета, модули: Енергетика, или Електроника и дигитални системи, или Факултетa техничких наука, модули: Енергетика и процесна техника, или Енергетика, електроника и телекомуникације, или Електроенергетски системи, или Електронског факултета, модули: Електроенергетика, или Управљање системима, или Електроника и микросистеми; просечна оцена у току претходних година студија најмање 7,50;
   
 • 4 (четири) студената мастер академских студија Електротехничког факултета, модули: Електроника и дигитални системи, или Електроенергетски системи, или Факултет техничких наука, модули: Микроелектроника, или Примењена електроника, или Обрада сигнала, или Мерни системи, или Ембедед системи и алгоритми, или Факултет инжењерских наука, модул: Електротехника и рачунарство или Електронски факултет, модули: Електроника и микросистеми, или Управљање системима; просечна оцена у току основних студија најмање 7,50.
 
 • Машинско инжењерство
   
 • 2 (два) студента прве или друге године мастер академских студија Машинског факултета, модули: Аутоматско управљање, или Индустријско инжењерство, или Системи наоружања, или Факултета инжењерских наука, модул: Војноиндустријско инжењерство (са претходно завршеним истим модулом на основним академским студијама), или Факултета техничких наука, модул: Мехатроника (са претходно завршеним истим модулом на основним академским студијама); просечна оцена у току основних студија најмање 8,00;
   
 • 2 (два) студента прве или друге године мастер академских студија Машинског факултета, модули: Мотори СУС, или Моторна возила; просечна оцена у току основних студија најмање 8,00;
   
 • 5 (пет) студената прве или друге године мастер академских студија Машинског факултета, модули: Аутоматско управљање, или Системи наоружања, или Производно машинство, или Факултета за машинство и грађевинарство, модул: Производно машинство, или Факултета инжењерских наука, модул: Производно машинство; просечна оцена у току основних студија најмање 8,00;
   
 • 6 (шест) студената прве или друге године мастер академских студија Машинског факултета, модул: Ваздухопловство; просечна оцена у току основних студија најмање 8,00;
   
 • 1 (један) студент прве или друге године мастер академских студија Машинског факултета, модул: Системи наоружања; просечна оцена у току основних студија најмање 8,00;
   
 • 1 (један) студент прве или друге године мастер академских студија Машинског факултета, модули: Термотехника, или Термоенергетика, или Факултета техничких наука, модул: Енергетика и процесна техника, или Факултета инжењерских наука, модул: Енергетика и процесна техника; просечна оцена у току основних студија најмање 8,00;
   
 • 5 (пет) студената прве или друге године мастер академских студија Машинског факултета, модули: Ваздухопловство, или Аутоматско управљање, или Производно машинство, или Дизајн у машинству, или Машинство и информационе технологије, или Факултета техничких наука, модули: Аутоматика и управљање системима, или Рачунаром подржане технологије, или Факултета инжењерских наука, модули: Машинске конструкције и механизација, или Производно машинство, или Примењена механика и аутоматско управљање, просечна оцена у току основних студија најмање 8,00.
 
 • Област физике и хемије
   
 • 2 (два) студента мастер академских студија Физичког факултета, модули: Теоријска и експериментална физика, или Примењена и компјутерска физика, или Природно-математичког факултета, модул: Примењена физика; просечна оцена у току основних студија најмање 8,00;
   
 • 1 (један) студент мастер академских студија Хемијског факултета, студијски програм: Хемија, или Природно-математичког факултета, модули: Неорганска и физичка хемија ,или Примењена хемија; просечна оцена у току основних студија најмање 8,00.
 
Студенти основних и мастер академских студија, по завршетку студија, биће примљени у радни однос у место службовања Београд, у својству цивилног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.
 
I. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
 
Право на студентску стипендију имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог или другог степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који нису губили ниједну годину током студија, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 7,50 за сваку школску годину (осим за студенте који конкуришу за потребе Сектора за материјалне ресурсе, област машинско инжењерство, област физике и хемије, чија је просечна оцена у току студирања за сваку школску годину најмање 8,00) и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.
 
Стипендија се додељује студенту под условом да прихвати да ступи у службу у Министарство одбране и Војску Србије и остане у служби најмање двоструко време трајања стипендирања.
 
Поред општих услова, студенти морају да испуњавају и посебне услове:
 
- да су здравствено способни и да задовољавају критеријуме психолошке процене за службу у Војсци Србије;
- да се против њих не води кривични поступак за кривично дело за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера;
- да су уписали студије које одговарају наведеним образовним профилима.
 
Висина студентске стипендије за школску 2023/2024. годину месечно износи:
- за студенте мастер академских студија – 60.000,00;
- за студенте основних академских студија – 50.000,00 динара.
 
II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
 
Студент приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа:
 
 • пријаву (образац);
 • уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
 • уверење о уписаним студијама другог степена, за студенте мастер академских студија;
 • потврду о оствареном успеху са прве године мастер академских студија, уколико мастер академске студије трају две године;
 • додатак дипломи о завршеним основним академским студијама, за студенте мастер академских студија, односно одговарајући доказ који садржи списак положених предмета на основним академским студијама;
 • уверење о дипломирању на основним академским студијама (оверена фотокопија), за студенте мастер академских студија;
 • потврду да је уписан у четврту или трећу годину основних академских студија, за студенте основних академских студија;
 • потврду о оствареном успеху са претходних година студија, за студенте основних академских студија;
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа);
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног органа МУП-а да није кривично осуђиван казном затвора од најмање шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера (не старије од шест месеци);
 • потврду одговарајуће високошколске установе да не остварује право на студентски кредит или стипендију по другом основу, или изјаву да се одриче стипендије или кредита уколико их остварује по другом основу.
 
Поднета конкурсна документа се не враћају.
 
III. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈЕ
 
Рок за пријављивање на конкурс и подношење потребних докумената је до 31. октобра 2023. године.
 
Образац пријаве за конкурс преузет је са сајта Министарства одбране: www.mod.gov.rs, у рубрици „Конкурси, огласи, јавне набавке”.
 
Пријаве на конкурс доставити на адресу: Сектор за људске ресурсе Министарства одбране, Београд, Немањина 15, са назнаком „пријава за конкурс за доделу студентских стипендија”.
 
Неблаговременом пријавом сматра се пријава која је предата након истека рока за пријављивање и неће се разматрати.
 
Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи сву потребну документацију која је наведена у конкурсу и одбациће се као неисправна.
 
Одлуку о додели студентске стипендије за текућу школску годину доноси министар одбране на основу коначне ранг-листе.
 
IV. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА
 
Редослед пријављених кандидата за доделу студентске стипендије утврђује се на основу:
 
 1. успеха оствареног у претходном школовању;
 2. ефикасности студирања.
 
Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова у висини просечне оцене положених испита током студирања (од 7,50 до 10 бодова).
 
Ефикасност студирања исказује се бројем бодова према години студија у коју је студент уписан:
 1. за III годину – 4,00 бодова;
 2. за IV годину – 4,50 бодова;
 3. за V годину – 5,00 бодова.
 
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за доделу студентске стипендије.
 
Рангирање се врши на основу достављене документације.
 
Под једнаким условима приоритет у додели студентских стипендија имаће студенти завршних година мастер, односно основних академских студија.
 
Приликом рангирања првенство под једнаким условима има кандидат који је члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије и професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног места у друго место службовања.
 
V. ПОСТУПАК
 
Кандидат за добијање студентске стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом Сектору за људске ресурсе Министарства одбране.
 
Комисију за разматрање пристиглих молби и рангирање кандидата образује организациона јединица Министарства одбране надлежна за кадрове.
 
На основу извршеног рангирања кандидата Управа за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране утврђује предлог ранг-листе кандидата за студентску стипендију и објављује је на интернет адреси Министарства одбране.
 
Кандидат незадовољан предлогом ранг-листе има право приговора у року од 10 (десет) дана од дана његовог објављивања на интернет адреси Министарства одбране.
 
Кандидат подноси приговор Министарству одбране – Комисији за решавање по приговору на предлог ранг-листе, коју формира министар одбране, преко Управе за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране.
 
Комисија разматра приговоре и утврђује коначну ранг-листу кандидата за студентску стипендију која се објављује на интернет адреси Министарства одбране.
 
Министар одбране доноси одлуку о додели студентске стипендије на основу коначне ранг-листе.
 
На основу коначне одлуке министра одбране о додели студентске стипендије, студент закључује уговор о стипендији са Министарством одбране којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.
                       
VI. ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈА
 
Студенту се исплаћује студентска стипендија у десет једнаких месечних рата, до 15. у месецу за претходни месец.