Министарство одбране Републике Србије
 
23.03.2023.

Обука на кључним системима у 126.бригади ВОЈИНУ рејонима размештаја јединица 126. бригаде ваздушног осматрања, јављања и навођења у току је обука професионалног састава за реализацију задатака осматрања и контроле ваздушног простора Републике Србије.

Обука се изводи у оквиру свакодневних активности јединице на радарским положајима, а обухвата увежбавања радарских техничара, техничара за рачунаре, оператора за излагање података и оператора за идентификацију.

Циљ је да старешине које су ангажоване на кључним радарским средствима и системима одрже захтевани ниво обучености и да се унапреди међусобна комуникација и сарадња борбених смена у служби ваздушног осматрања, јављања и навођења.

У процесу обуке проигравају се процедуре у прикупљању, обради и дистрибуцији података радарског осматрања о ситуацији у ваздушном простору и проверава рад техничког особља на одржавању хардверских и софтверских компоненти система.

Реализацијом ове обуке обезбеђује се да сви припадници 126. бригаде ВОЈИН задовољавају највише стандарде обучености, што је, уз високу исправност радарско-рачунарских средстава, предуслов за ефикасну контролу и заштиту ваздушног простора Републике Србије.
photoФОТОГАЛЕРИЈА