Министарство одбране Републике Србије
 
16.03.2023.

Оглас за продају и кошење траве на војном аеродрому у КовинуНа основу члана 70. став 3) Правилника о материјалном пословању у МО и ВС („СВЛ“ бр. 29/14, 09/17 и 34/18) и тачке 6. Одлуке о покретању поступка продаје и кошења траве на а.Ковин за 2023. годину, бр. 03-2-4/4023-2 од 01.03.2023. године, Војна пошта 9858 Батајница, објављује оглас следеће садржине:
 
ВОЈНА ПОШТА 9858 БАТАЈНИЦА ОБЈАВЉУЈЕ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ И КОШЕЊЕ ТРАВЕ НА ВОЈНОМ АЕРОДРОМУ У КОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ.
 
Продаја траве вршиће се усменим јавним надметањем – лицитацијом у просторијама војног објекта чуварске службе на а.Ковин, дана 16.03.2023. године, са почетком у 12:00 часова.
 
Обавештења и услови надметања могу се преузети сваког радног дана од објављивања огласа у времену од 07.00 до 15.00 часова у Војној пошти 9858 Батајница, ул. пуковника Миленка Павловића бб, аеродром Батајница, објекат КН 132, канцеларија групе за општу логистику (интендантуру).
 
Лице за контакт: капетан Милош Станковић, телефон: 011/3016-016 и 064/3252-351.