Министарство одбране Републике Србије
 
09.03.2023.

Оглас за продају старог папираВП 2977 БЕОГРАД

О Б Ј А В Љ У Ј Е

1. Продају старог папира у периоду од 27.03.2023. године до 27.03.2024. године, писаним надметањем. Прикупљање понуда за писано надметање ради  продаје старог папира вршиће се до 11.00 часова 15.03.2023. године.

Обавештења и услови надметања могу се добити сваког радног дана од објављивања огласа, од 10.00 до 14.00 часова у Војној пошти 2977 Београд, улица Вељка Лукића Курјака бр 33., Београд.

Телефон за информације је 011/3603-146.