Министарство одбране Републике Србије
 
01.03.2023.

Јавни конкурс за пријем лица из грађанства у професионалну војну службу у својству подофицираМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
расписује
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за пријем лица из грађанства у професионалну војну службу
у својству подофицира на неодређено време
 

а) пешадија:
 
 1. војни полицајац – возач, ФВЕС ПП50Р, место службовања Београд, 1 извршилац;
 2. командир одељења, ФВЕС ПП10П, место службовања Београд, 2 извршиоца;
 3. командир одељења, ФВЕС ПП00П, место службовања Сомбор, 3 извршиоца;
 4. командир одељења, ФВЕС ПП00П, место службовања Ваљево, 2 извршиоца;
 5. командир одељења – извиђач, ФВЕС ПП61Р, место службовања Нови Сад, 2 извршиоца;
 6. оператер – извиђач, ВФЕС ПП61Р, место службовања Нови Сад, 1 извршилац;
 7. командир одељења, ФВЕС ПП00П, место службовања Панчево, 2 извршиоца;
 8. командир одељења, ФВЕС ПП22П, место службовања Панчево, 2 извршиоца;
 9. командир одељења, ФВЕС ПП11П, место службовања Рашка, 2 извршиоца;
 10. командир одељења, ФВЕС ПП11П, место службовања Зајечар, 5 извршилаца;
 11. командир одељења, ФВЕС ПП30П, место службовања Зајечар, 1 извршилац;
 
б) артиљерија:
 
 1. инструктор за обуку на 130 mm, ФВЕС ПЊ11П, место службовања Пожаревац, 1 извршилац;
 2. инструктор за обуку на Х 122 mm, ФВЕС ПЊ12Р, место службовања Пожаревац, 1 извршилац;
 3. инструктор за обуку на СХ 122 mm, ФВЕС ПЊ12Р, место службовања Пожаревац, 1 извршилац;
 4. командир одељења – руковалац, ФВЕС ПЊ00П, место службовања Ћуприја, 1 извршилац;
 5. руковалац, ФВЕС ПЊ00П, место службовања Ћуприја, 1 извршилац;
 6. командир одељења, ФВЕС ПЊ14П, место службовања Сремска Митровица, 1 извршилац;
 7. командир одељења, ФВЕС ПЊ14П, место службовања Ваљево, 1 извршилац;
 8. командир одељења, ФВЕС ПЊ12П, место службовања Краљево, 1 извршилац;
 9. послужилац на дизалици, ФВЕС ПЊ12П, место службовања Ниш, 3 извршиоца;
 10. извиђач, ФВЕС ПЊ21П, место службовања Ниш, 1 извршилац;
 11. нишанџија, ФВЕС ПЊ12П, место службовања Ниш, 3 извршиоца;
 
в) артиљеријско-ракетне јединице за противваздухопловна дејства:
 
 1. оператор система – возач, ФВЕС ПУ22П, место службовања Зуце, 1 извршилац;
 2. оператор система – возач, ФВЕС ПУ22Р, место службовања Јаково, 1 извршилац;
 3. командир одељења – возач, ФВЕС ПУ22Р, место службовања Јаково, 1 извршилац;
 4. оператор система – возач, ФВЕС ПУ23П, место службовања Јаково, 1 извршилац;
 5. послужилац – возач, ФВЕС ПУ23П, место службовања Јаково, 1 извршилац;
 6. оператор, ФВЕС ПУ21П, место службовања Ниш, 1 извршилац;
 7. оператер, ФВЕС ПУ12П, место службовања Ниш, 2 извршиоца;
 8. оператер, ФВЕС ПУ12П, место службовања Нови Сад, 2 извршиоца;
 9. оператор, ФВЕС ПУ21П, место службовања Крагујевац, 1 извршилац;
 10. оператер, ФВЕС ПУ12П, место службовања Крагујевац, 1 извршилац;
 11. оператор система – инструктор, ФВЕС ПУ22Р, место службовања Батајница, 2 извршиоца;
 12. послужилац УКС 400 – инструктор, ФВЕС ПУ21Р, место службовања Батајница, 1 извршилац;
 13. послужилац – инструктор, ФВЕС ПУ10Р, место службовања Батајница, 2 извршиоца;
 14. командир одељења, ФВЕС ПУ12Р, место службовања Краљево, 2 извршиоца;
 15. командир одељења, ФВЕС ПУ11П, место службовања Краљево, 1 извршилац;
 
г) оклопне јединице:
 
 1. инструктор, ФВЕС ПЦ10Р, место службовања Пожаревац, 1 извршилац;
 2. инструктор, ФВЕС ПЦ10П, место службовања Пожаревац, 1 извршилац;
 3. инструктор за обуку БРДМ, ФВЕС ПЦ10П, место службовања Пожаревац, 1 извршилац;
 4. инструктор, ФВЕС ПЦ20П, место службовања Пожаревац, 1 извршилац;
 5. командир тенка, ФВЕС ПЦ10П, место службовања Сремска Митровица, 3 извршиоца;
 6. командир тенка, ФВЕС ПЦ10П, место службовања Краљево, 2 извршиоца;
 7. командир тенка, ФВЕС ПЦ00П, место службовања Ниш, 2 извршиоца;
 8. заменик командира б/в, ФВЕС ПЦ20П, место службовања Врање, 2 извршиоца;
 9. нишанџија, ФВЕС ПЦ11П, место службовања Ниш, 2 извршиоца;
 10. возач, ФВЕС ПЦ12П, место службовања Ниш, 1 извршилац;
 
д) инжењерија:
 
 1. инструктор за обуку мостне специјалности, ФВЕС ПЖ30Р, место службовања Пожаревац, 1 извршилац;
 2. инструктор за обуку возача – послужилаца грејдера, ПЖ00Р, место службовања Пожаревац, 1 извршилац;
 3. инструктор за обуку маскирне специјалности, ПЖ52Р, место службовања Пожаревац, 1 извршилац;
 4. инструктор за обуку возача – послужилаца копача, ФВЕС ПЖ00Р, место службовања Пожаревац, 1 извршилац;
 5. командир одељења – руковалац, ФВЕС ПЖ00П, место службовања Ћуприја, 1 извршилац;
 6. руковалац, ФВЕС ПЖ00Р, место службовања Јаково, 1 извршилац;
 7. командир одељења, ПЖ00П, место службовања Нови Сад, 2 извршиоца;
 8. командир одељења, ФЕС ПЖ30П, место службовања Сремска Митровица, 1 извршилац;
 9. командир одељења, ФВЕС ПЖ00П, место службовања Бачка Топола, 2 извршиоца;
 10. командир одељења, ФВЕС ПЖ00П, место службовања Краљево, 1 извршилац;
 
ђ) телекомуникације:
 
 1. радио-телепринерист-шифрер-возач, ФВЕС ПТ11П, место службовања Батајница, 1 извршилац;
 2. радио-релејац, ФВЕС ПТ12Р, место службовања Београд, 7 извршилаца;
 3. телефонист-линијаш, ФВЕС ПТ23Р, место службовања Београд, 3 извршиоца;
 4. радио-телепринтерист, ФВЕС ПТ11Р, место службовања Београд, 3 извршиоца;
 5. радио-релејац, ФВЕС ПТ12П, место службовања Београд, 1 извршилац;
 6. радио-телепринтерист-шифрер, ФВЕС ПТ31П, место службовања Зуце, 1 извршилац;
 7. оператор, ФВЕС ПТ20П, место службовања Панчево, 1 извршилац;
 8. радио-релејац-возач, ФВЕС ПТ12П, место службовања Јаково, 1 извршилац;
 9. радио-релејац, ФВЕС ПТ12Р, место службовања Батајница, 1 извршилац;
 10. радио-релејац, ФВЕС ПТ12П, место службовања Београд, 1 извршилац;
 11. радио-телепринтерист, ФВЕС ПТ11Р, место службовања Нови Сад, 1 извршилац;
 12. командир одељења, ФВЕС ПТ11Р, место службовања Краљево, 1 извршилац;
 13. радио-телепринтерист, ФВЕС ПТ11Р, место службовања Краљево, 1 извршилац;
 14. командир одељења, ФВЕС ПТ23Р, место службовања Ниш, 1 извршилац;
 15. радио-релејац, ФВЕС ПТ12П, место службовања Ниш, 1 извршилац;
 
е) атомско-биолошко-хемијска служба:
 
 1. командир одељења, ФВЕС ПХ00Р, место службовања Лађевци, 1 извршилац;
 2. командир одељења, ФВЕС ПХ00Р, место службовања Нови Сад, 1 извршилац;
 3. извиђач, ФВЕС ПХ00П, место службовања Нови Сад, 1 извршилац;
 4. командир одељења, ФВЕС ПХ00Р, место службовања Краљево, 1 извршилац;
 5. извиђач, ФВЕС ПХ00П, место службовања Краљево, 1 извршилац;
 6. командир одељења, ФВЕС ПХ00Р, место службовања Ниш, 1 извршилац;
 7. извиђач, ФВЕС ПХ00П, место службовања Крушевац, 2 извршиоца;
 
ж) техничка служба:
 
 1. техничар-возач, ФВЕС ПК30Р, место службовања Батајница, 2 извршиоца;
 2. техничар за РРУ и УНФ, ФВЕС ПК33Р, место службовања Београд, 1 извршилац;
 3. техничар за КзУ, ФВЕС ПК34Р, место службовања Београд, 1 извршилац;
 4. руковалац, ФВЕС ПК31Р, место службовања Београд, 1 извршилац;
 5. опитни техничар за авион и мотор, ФВЕС ПК82П, место службовања Батајница, 2 извршиоца;
 6. опитни техничар за ваздухопловну опрему, ФВЕС ПК83П, место службовања Батајница, 1 извршилац;
 7. техничар, ФВЕС ПК32Р, место службовања Београд, 2 извршиоца;
 8. техничар, ФВЕС ПК34Р, место службовања Београд, 1 извршилац;
 9. техничар за радио-уређаје, ФВЕС ПК31Р, место службовања Београд, 1 извршилац;
 10. руковалац, ФВЕС ПК61Р, место службовања Београд, 1 извршилац;
 11. техничар за РРУ и УНФ, ФВЕС ПК33Р, место службовања Београд, 1 извршилац;
 12. пиротехничар, ФВЕС ПК61П, место службовања Панчево, 6 извршилаца;
 13. руковалац-возач, ФВЕС ПК61Р, место службовања Батајница, 1 извршилац;
 14. техничар за муницију и минско-експлозивна средства-руковалац, ФВЕС ПК61Р, место службовања Батајница, 1 извршилац;
 15. техничар, ФВЕС ПК32Р, место службовања Батајница, 1 извршилац;
 16. техничар за мултиплексне уређаје, ФВЕС ПК33Р, место службовања Београд, 1 извршилац;
 17. техничар за електронска средства, ФВЕС ПК30Р, место службовања Београд, 1 извршилац;
 18. техничар за ТТ уређаје, ФВЕС ПК32Р, место службовања Београд, 1 извршилац;
 19. техничар за ваздухопловно наоружање, ФВЕС ПК81П, место службовања Батајница, 2 извршиоца;
 20. техничар за електроопрему, ФВЕС ПК83П, место службовања Батајница, 1 извршилац;
 21. техничар-возач, ФВЕС ПК82П, место службовања Нови Сад, 1 извршилац;
 22. техничар за ваздухоплов и мотор-летач, ФВЕС ПК8АП, место службовања Лађевци, 2 извршиоца;
 23. техничар за радио-радарску опрему, ФВЕС ПК84Р, место службовања Лађевци, 1 извршилац;
 24. техничар за радио-радарску опрему, ФВЕС ПК84П, место службовања Лађевци, 1 извршилац;
 25. техничар за ваздухопловно наоружање, ФВЕС ПК81Р, место службовања Лађевци, 2 извршиоца;
 26. техничар за хеликоптер и мотор-летач, ФВЕС ПК8АР, место службовања Ниш, 2 извршиоца;
 27. техничар за хеликоптер и мотор-летач, ФВЕС ПК8АП, место службовања Ниш, 1 извршилац;
 28. техничар за авион и мотор, ФВЕС ПК82П, место службовања Лађевци, 2 извршиоца;
 29. техничар за хеликоптер и мотор, ФВЕС ПК82П, место службовања Лађевци, 1 извршилац;
 30. техничар за ваздухопловну опрему, ФВЕС ПК83П, место службовања Лађевци, 1 извршилац;
 31. руковалац-возач, ФВЕС ПК82Р, место службовања Лађевци, 1 извршилац;
 32. техничар за авион и мотор – инструктор, ФВЕС ПК82Р, место службовања Батајница, 1 извршилац;
 33. техничар за ваздухопловну опрему – инструктор, ФВЕС ПК83Р, место службовања Батајница, 1 извршилац
 34. техничар-оператор-извиђач, ФВЕС ПК85Р, место службовања Ниш, 1 извршилац;
 35. техничар за рачунарску технику и информатику, ФВЕС ПК36Р, место службовања Ниш, 1 извршилац;
 
з) интендантска служба:
 
 1. руковалац, ФВЕС ПД00Р, место службовања Зуце, 1 извршилац;
 2. командир одељења, ФВЕС ПД00П, место службовања Београд, 1 извршилац;
 3. командир одељења – вођа смене, ФВЕС ПД11П, место службовања Лађевци, 1 извршилац;
 4. командир одељења, ФВЕС ПД00П, место службовања Стари Бановци, 1 извршилац;
 5. командир одељења, ФВЕС ПД00П, место службовања Краљево, 1 извршилац;
 6. руковалац, ФВЕС ПД00П, место службовања Батајница, 1 извршилац;
 7. руковалац, ФВЕС ПД00П, место службовања Сомбор, 1 извршилац;
 8. руковалац, ФВЕС ПД00П, место службовања Јаково, 1 извршилац;
 9. командир одељења – руковалац КББ, ФВЕС ПД20П, место службовања Нови Сад, 1 извршилац;
 10. командир одељења, ФВЕС ПД00Р, место службовања Краљево, 1 извршилац;
 
и) саобраћајна служба
 
 1. командир одељења – возач, ФВЕС ПЧ00Р, место службовања Батајница, 1 извршилац;
 2. командир одељења – возач, ФВЕС ПЧ00Р, место службовања Београд, 1 извршилац;
 3. командир одељења – возач, ФВЕС ПЧ00П, место службовања Београд, 1 извршилац;
 4. возач ФВЕС ПЧ13Р, место службовања Београд, 1 извршилац;
 5. возач, ФВЕС ПЧ13П, место службовања Београд, 1 извршилац;
 6. командир одељења – возач, ФВЕС ПЧ00П, место службовања Београд, 1 извршилац;
 7. командир одељења, ФВЕС ПЧ00П, место службовања Пожаревац, 1 извршилац;
 8. саобраћајни техничар – инструктор, ФВЕС ПЧ00П, место службовања Краљево, 1 извршилац;
 9. возач, ФВЕС ПЧ13П, место службовања Ниш, 2 извршиоца;
 
ј) служба ваздушног осматрања, јављања и навођења:
 
 1. радарски техничар – возач, ФВЕС ПЈ11П, место службовања Београд, 1 извршилац;
 2. оператор-возач, ФВЕС ПЈ12П, место службовања Младеновац, 1 извршилац;
 3. техничар за рачунаре, ФВЕС ПЈ21П, место службовања Београд, 3 извршиоца;
 4. радарски техничар, ФВЕС ПЈ11П, место службовања Стари Бановци, 1 извршилац;
 5. радарски техничар, ФВЕС ПЈ11П, место службовања Ниш, 1 извршилац;
 6. радарски техничар, ФВЕС ПЈ11П, место службовања Београд, 1 извршилац;
 7. послужилац – инструктор, ФВЕС ПЈ10Р, место службовања Батајница, 2 извршиоца;
 
к) опште војна специјалност:
 
 1. инструктор, ФВЕС П000П, место службовања Бујановац, 1 извршилац (инжињерија).
 
 
УСЛОВИ КОНКУРСА
 
Општи услови конкурса:
 
 • да је пунолетан;
 • да је држављанин Републике Србије;
 • да је здравствено и психофизички способан за службу у Војсци Србије;
 • да има средње образовање у трајању од четири године;
 • да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да није старији од 35 година живота;
 • да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране.
 
Посебни услови конкурса: 
 
Радно место на редном броју 1, 127, 128, 129:
 • возачка дозвола „C” и „CE” категорије.
 
Радно место на редном броју 23, 24, 25, 26, 27, 38, 39, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 58, 65, 80, 92, 100, 110, 125, 130, 131, 132, 134, 135:
 • возачка дозвола „B” категорије.
 
Радно место на редном броју 47, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133:
 • средња школа саобраћајне струке.
 
Радно место на редном броју 48:
 • средња школа грађевинске струке.
 
Радно место на редном броју 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 90, 94, 95, 96, 97, 114:
 • гимназија или средња школа електро струке.
 
Радно место на редном броју 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 89, 91, 92, 93:
 • гимназија или средња школа хемијске струке.
 
Радно место на редном броју 84, 85, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113:  
 • гимназија, средња школа електро или машинске струке.
 
Радно место на редном броју 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124:
 • гимназија, средња школа из области пољопривреде и прераде хране или трговине, угоститељства и туризма.
 
Радно место на редном броју 123:
 • гимназија или средња школа из области хидрологије.
 
Радно место на редном броју 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140:
 • гимназија или средња школа техничке струке.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА:
 
Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи основне личне податке, адресу становања, контакт телефон, наглашено формацијско место за које подносе пријаву и кратку биографију, кандидати треба да доставе следећа документа:
 
 • извод из матичне књиге рођених (ако је на обрасцу без холограма, не старији од шест месеци – оригинал или фотокопија оверена код јавног бележника);
 • уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена код јавног бележника – не старије од шест месеци);
 • доказ о стеченом образовању (оригинал диплома – уверење о завршеном образовању или фотокопија оверена код јавног бележника и сведочанства свих разреда средње школе оверена код јавног бележника);
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању дужем од шест месеци (не старије од шест месеци);
 • уверење о регулисању војне обавезе, са назнаком чина у резерви (издаје регионални центар МО за локалну самоуправу у коме се лице води у евиденцији) – уколико је лице регулисало војну обавезу;
  • изјаву лица, оверену код јавног бележника, да није био запослен у државном органу, односно да му у државном органу није престајао радни однос због теже повреде дужности из радног односа.
 
Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
 
Пријаве на конкурс са наведеним документима достављати путем поште на адресу:
 
Министарство одбране, Војска Србије, Команда за обуку, Центар за обуку и усавршавање подофицира „Наредник Милунка Савић”, Баваништански пут бб, 26101 Панчево, са назнаком „за пријем лица по јавном конкурсу”.
 
Рок за подношење пријаве на конкурс је 30 (тридесет) дана од дана објављивања.
 
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или копији овереној код јавног бележника, биће одбачене решењем.
 
ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
 
Изборни поступак спровешће конкурсна комисија са кандидатима који испуњавају прописане услове конкурса.
 
Кандидати који испуњавају услове конкурса биће упућени на психолошку процену и проверу физичке способности. О времену и месту реализације планираних активности биће обавештени благовремено на један од следећих начина (телефоном, писаним путем на адресу наведену у пријави или на и-мејл адресу наведену у пријави). За проверу физичких способности кандидати су у обавези да са собом понесу спортску опрему: патике, тренерка – шортс, мајица (сопствени избор).
 
Кандидати са најбољим резултатима биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу.
 
Са кандидатима ће бити обављен комисијски разговор, док ће о времену и месту реализације бити благовремено обавештени.
 
Кандидати су у обавези да са собом носе лични идентификациони документ (лична карта или пасош) на свим активностима у поступку селекције.
 
Поступак селекције кандидата спроводи се по принципу елиминације, тако да неиспуњавање критеријума на претходној провери – процени искључује упућивање на даље провере – процене. Такође, уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања основне психолошке процене, општег лекарског прегледа, провере физичке способности, комисијског разговора и упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да је одустао од даљег учешћа у изборном поступку.
 
За кандидате ће бити извршена безбедносна провера за пријем на рад у Војсци Србије.
 
Све евентуалне трошкове путовања до касарне и војноздравствених установа ради реализације селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране сносе кандидати.
 
Од кандидата који успешно реализују поступак селекције биће изабрани кандидати за упућивање на Курс за подофицире. О месту и времену јављања биће обавештени благовремено.
 
Курс за подофицире траје девет месеци. За време оспособљавања кандидати се налазе у центрима за обуку Војске Србије у својству лица за оспособљавање за подофицира, где су им обезбеђени бесплатан смештај и исхрана, уџбеници, школски прибор, униформа и друга неопходна средства. Током оспособљавања полазници имају обезбеђену здравствену заштиту и новчана примања. Са кандидатима који буду упућени на Курс за подофицире биће склопљен Уговор о оспособљавању ради реализације Курса за подофицире – кандидати из грађанства.

Полазници Курса за подофицире који успешно заврше оспособљавање постају кандидати за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време.
 
Уколико процес селекције не задовољи довољан број кандидата, неће бити реализације Курса за подофицире.
 
НАЧИН ИЗБОРА И РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА
 
Избор кандидата за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време вршиће се од кандидата који задовоље опште и посебне услове конкурса, а рангирање ће се вршити по Критеријуму за избор кандидата.
 
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареном у изборном поступку за формацијска места за које су поднели пријаве.
 
 
ОСТАЛО
 
Све информације у вези са конкурсом могу се добити на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs , сајту Војске Србије www.vs.rs или на телефон 011/2063-332.