Министарство одбране Републике Србије
 
01.06.2024.

Одред војне полиције специјалне намене „Кобре“Одред војне полиције специјалне намене „Кобре“ је јединица непосредно потчињена начелнику Генералштаба Војске Србије намењена за безбедносну заштиту одређених лица и објеката од посебне важности.

У саставу Одреда војне полиције „Кобре“ су команда одреда, командни вод и чете војне полиције специјалне намене.

Задаци Одреда војне полиције „Кобре“ односе се на обезбеђење потребног нивоа оперативне способности и расположивости снага неопходних за реализацију мисија.

У оквиру реализације мисије, Одред војне полиције „Кобре“ реализује следеће тежишне задатке:
  • Предузимање превентивних мера и радњи у реализацији послова безбедносне заштите, противтерористичке и противпобуњеничке борбе
  • Процена, планирање и реализација безбедносних задатака из домена заштите одређених лица и објеката
  • Борба против тероризма и побуњеничких група у свим условима (насељена места, саобраћајна средства, објекти)
  • Обезбеђење највиших страних војних делегација у званичним посетама Републици Србији.

Наредбом савезног секретара за одбрану од 14. априла 1978. године формирано је Одељење војне полиције за противтерористичку борбу у оквиру 282. батаљона војне полиције Југословенске народне армије, које уједно представља претечу прве специјалне противтерористичке јединице у тадашњој ЈНА.

У саставу одељења, које је претеча данашњих „Кобри“, био је један официр и 12 подофицира. Одељење прелази у надлежност новоформираног Корпуса специјалних јединица 1992. године, а потом 2000. године постаје противтерористички одред непосредно потчињен начелнику Генералштаба Војске Југославије.

У складу са реформама спроведеним у Војсци Србије, крајем 2006. године формирана је јединица батаљонског нивоа под називом Батаљон војне полиције за обезбеђење „Кобре“, који се тада налази у саставу Гарде. Јединица 2008. године мења назив у Батаљон војне полиције специјалне намене „Кобре“ и прелази у састав Управе војне полиције Генералштаба Војске Србије. 

Од краја 2020. године јединица је непосредно потчињена начелнику Генералштаба Војске Србије, а у јануару 2021. године је преименована у Одред војне полиције специјалне намене „Кобре“.
photoФОТОГАЛЕРИЈА