Министарство одбране Републике Србије
 
31.01.2023.

Обавештење о покретању процеса избора кандидата за учешће у мултинационалној операцији MINUSCA у Централноафричкој РепублициОбавештавају се заинтересовани кандидати да је отпочео процес избора за:
 
1. Мултинационалну операцију MINUSCA у Централноафричкој Републици за период ангажовања од августа 2023. године, за дужности:
 
 • Командант контингента – 1 дужност, општа специјалност, чин пуковник
 
 • Штабни официр за оперативне послове – 1 дужност, општа специјалност, чин мајор – потпуковник
 
 • Штабни официр – 1 дужност, општа специјалност, чин капетан – потпуковник
 
 • Помоћник за подршку – 1 дужност, логистичка специјаланост, чин мајор – потпуковник
 
 • Референт за телекомуникације и информатику, уједно оператер и возач –
  1 дужност, телекомуникациона специјалност, чин старији водник – заставник прве класе
 
 • Командир групе за снабдевање, одржавање и транспорт – 1 дужност, општа логистичка, техничка или саобраћајна специјалност, чин поручник – капетан
 
 • Руковалац основних средстава и потрошног материјала, уједно возач – 1 дужност, општа специјалност, чин старији водник – заставник I класе
 
 • Електромедицински техничар – 1 дужност, логистичка специјалност, чин разводник – млађи водник/цивилно лице
 
 • Возач за амбулантно возило – 2 дужности, чин разводник – млађи водник/цивилно лице
 
 • Командир групе за интендантуру и инфраструктуру – 1 дужност, општа, логистичка специјалност, чин поручник – капетан
 
 • Кувар – 2 дужности, интендантска служба – кувар, чин разводник – млађи водник/цивилно лице
 
 • Помоћник кувара – 2 дужности, интендантска служба – кувар или месар или посластичар, чинразводник – млађи водник/цивилно лице
 
 • Помоћни радник у кухињи – 4 дужности, општа специјалност, чин разводник – млађи водник/цивилно лице
 
 • Берберин уједно руковалац сервиса – 1 дужност, интендантска служба – берберин, чин разводник – млађи водник/цивилно лице
 
 • Електричар – 1 дужност, електричар, чин разводник – млађи водник/цивилно лице
 
 • Домар – 1 дужност, бравар или водинсталатер, чин разводник – млађи водник/цивилно лице
 
 
На основу члана 14. Правилника о критеријумима за избор и начину избора припадника Војске Србије који се припремају и обучавају за учешће у мултинационалним операцијама и начину издавања сертификата о оспособљености („Службени војни лист“, број 5/21) заинтересована лица детаљније информације о општим и посебним критеријумима за предметни процес избора могу добити у својим матичним јединицама.
 
Рок за пријаву заинтересованих кандидата је 09.03.2023. године.