Министарство одбране Републике Србије
 
18.10.2022.

Оглас за продају дрвних сортимената из војног објекта ЗлатиборНа основу члана 70. став 3) Правилника о материјалном пословању у МО и ВС („СВЛ“ бр.29/14, 09/17, 34/18 и 19/20) и Одлуке команданта ВП 4504 Краљево И бр. 3683-2 од 14.10.2022. године,  ВП 4504 Краљево објављује оглас следеће садржине:
 
ВОЈНА ПОШТА 4504 КРАЉЕВО ОБЈАВЉУЈЕ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ОТПАДАКА ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА (ЦЕЛУЛОЗНОГ ДРВЕТА) ДОБИЈЕНИХ САНИТАРНОМ СЕЧОМ ИЗ ВОЈНОГ ОБЈЕКТА ЗЛАТИБОР ЗА 2022. ГОДИНУ.
 
Продаја дрвних сортимената вршиће се писаним и усменим јавним надметањем – лицитацијом у просторијама ВП 4504/4 Златибор на В.О. Златибор, дана 02.11.2022. године, са почетком у 12.00 часова.
 
Обавештења и услови надметања могу се преузети сваког радног дана од објављивања огласа у времену од 08.00 до 14.00 часова ВП 4504/4 Златибор на адреси ул.Жичка бб, на пријавници Војног Комплекса „Војвода Степа“ Ужице.
 
Лице за контакт: капетан Милан Здравковић, телефон: _031/595-303.