Министарство одбране Републике Србије
 
12.10.2022.

Јавни позив за израду Националног акционог плана за примену Резолуције Савета безбедности УН 1325 – Жене, мир, безбедност у Републици СрбијиМинистарство одбране у сарадњи са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог, упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Радној групи за израду Националног акционог плана за примену Резолуције Савета безбедности Уједињених нација 1325 – Жене, мир, безбедност у Републици Србији.

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од  12. октобра 2022. године до 01. новембра 2022. године.

Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са припадајућом документацијом из тачке IV Јавног позива (ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА) у назначеном року доставе искључиво електронским путем на имејл адресу: sek.scd@minljmpdd.gov.rs сa нaпoмeнoм:  „Кандидатура за чланство у Радној групи за израду НАП за примену Резолуције СБ УН 1325 – Жене, мир, безбедност у Републици Србији“.

Потребни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената:
 
Прилог 1 – Јавни позив за ОЦД НАП 1325;
Прилог 2 – Анекс 1 – Пријавни формулар НАП;
Прилог 3 – Анекс 2 – Образац о реализованим пројектима;
Прилог 4 – Анекс 3 – Образац о објављеним публикацијама;