Министарство одбране Републике Србије
 
04.08.2022.

Обавештење о покретању поступка избора кандидата за учешће у мултинационалној операцији UNFICYP у Републици КипарОбавештавају се заинтересовани кандидати да је отпочео процес избора за:
 
1. Мултинационалну операцију UNFICYP у Републици Кипар за период ангажовања од априла 2023. године, за дужности:
 
 -  Заменик командира вода / вођа смене – 1 дужност, војно-полицијска специјалност, чин старији водник – старији водник прве класе
 
 -  Криминалистички техничар – 1 дужност, војно-полицијска специјалност, чин старији водник – старији водник прве класе
 
 -  Члан патроле – 3 дужности, војно-полицијска специјалност, чин старији водник – старији водник прве класе
 
На основу члана 14. Правилника о критеријумима за избор и начину избора припадника Војске Србије који се припремају и обучавају за учешће у мултинационалним операцијама и начину издавања сертификата о оспособљености („Службени војни лист“, број 5/21) заинтересована лица детаљније информације о општим и посебним критеријумима за предметни процес избора могу добити у матичним јединицама.
 
Рок за пријаву заинтересованих кандидата је 09.09.2022. године.