Министарство одбране Републике Србије
 

Предавања: Основе система одбране Републике СрбијеvideoВИДЕОГАЛЕРИЈА
25.10.2021
Предавања: "Место, улога и задаци Војске Србије у систему безбедности и одбране Републике Србије", "Војна обавезa у Републици Србији" и "Радна и материјална обавеза у Републици Србији"
25.10.2021
Предавања: "Како постати професионално војно лице", "Како постати старешина Војске Србије" и "Значај физичке спремности за војни позив"
25.10.2021
Предавања: "Служба осматрања и обавештавања", "Облици неоружаног отпора", "Хемијско и биолошко оружје и запаљива средства" и "Цивилна заштита"
25.10.2021
Предавање: "Тактичко-технички зборови"