Министарство одбране Републике Србије
 
08.03.2022.

Обука јединица АБХО Војске Србије



У касарни „Цар Лазар“ и на војном комплексу „Равњак“ у Крушевцу у току је редовна обука припадника 246. батаљона атомско-биолошко-хемијске одбране за реализацију задатака противнуклеарног и хемијског обезбеђења јединица Војске Србије.
Реч је о важном сегменту колективне обуке професионалног састава који се реализује како би припадници јединице били у потпуности оспособљени за  спровођење радиолошко-хемијско-биолошке деконтаминације земљишта, људи, објеката, наоружања и техничких средстава.
 
У процесу обучавања користи се савремена изолујућа заштитна опрема и средства детекције, дозиметрије и деконтаминације, од којих је најзначајнија новоуведена мобилна платформа за деконтаминацију  МПД09, домаће производње. Развијање осматрачке станице, прикупљање и аналитичка обрада података и деконтаминација у случају нуклеарног или хемијског удеса, срж су активности које припадници јединице увежбавају у овој фази обуке.
Оспособљавањем професионалног састава, које се у јединици реализује током целе године, одржава се висок ниво обучености 246. батаљона АБХО за извршавање задатака атомско-биолошко-хемијског обезбеђења у све три мисије Војске Србије, али и спремност за брзо реаговање када год то околности налажу.
photoФОТОГАЛЕРИЈА