Министарство одбране Републике Србије
 
09.11.2021.

Оглас за продају старог папира у ВП 2977 БеоградВП 2977 БЕОГРАД

О Б Ј А В Љ У Ј Е

1.Продају старог папира у периоду од 20.12.2021. године до 20.12.2022. године, писаним надметањем. Прикупљање понуда за писано надметање ради  продаје старог папира вршиће се до 11.00 часова  23.11.2021. године.

Обавештења и услови надметања могу се добити сваког радног дана од објављивања огласа, од 10.00 до 14.00 часова у Војној пошти 2977 Београд, улица Вељка Лукића Курјака бр 33., Београд.

Телефон за информације је 011/3603-146.