Министарство одбране Републике Србије
 
09.11.2021.

Оглас за продају отпадака од хране у ВП 2977 БеоградВП 2977 БЕОГРАД

О Б Ј А В Љ У Ј Е

 
1. Продају отпадака од хране из ресторана на 51. СП „Копаоник”, у периоду од 01.12.2021. године до 31.11.2022. године, писаним надметањем. Прикупљање понуда за писано надметање ради продаје отпадака од хране вршиће се до 11 часова дана 25.11.2021. године.

Обавештења и услови надметања могу се добити сваког радног дана од објављивања огласа, од 10 до 14 часова у Војној пошти 2977 Београд, Вељка Лукића Курјака 33.

Телефон за информације је 011/3603-146.