Министарство одбране Републике Србије
 
19.10.2021.

Курс за дужности органа финансијске службе у батаљону-бригадиДевети по реду „Курс за дужности органа финансијске службе у батаљону-бригади“ одржава се у Војној академији у Београду. Курс реализују Војна академија и Сектор за буџет и финансије Министарства одбране.  

Курс који похађају лица из финансијске службе Министарства одбране и Војске Србије, има за циљ обнављање стечених и усвајање нових знања из области материјалног и финансијског пословања у Војсци Србије. 


Полазницима курса обратио се пуковник Нермин Јусуфовић, начелник Одељења за буџет и планирање, који је истакао значај константног усавршавања кадра финансијске службе, препознат од стране Сектора за буџет и финансије Министарства одбране.

Програм курса, који траје до 22. октобра, обухвата теме из материјалног и финансијског пословања у Војсци, планирања финансирања, извршења буџета, плата, накнада и других новчаних примања у Војсци.