Министарство одбране Републике Србије
 
05.03.2021.

Оглас за продају и кошење траве на аеродрому у КовинуНа основу члана 70. став 3) Правилника о материјалном пословању у МО и ВС („СВЛ“ бр. 29/14 и важећих измена) и Одлуке команданта Војне поште 9858 Батајница бр. 03-2-4/4072-2 од 26.02.2021.године, ВП 9858 Батајница објављује оглас за продају и кошење траве на војном аеродрому у Ковину за 2021.годину.

Продаја траве обавиће се усменим јавним надметањем - лицитацијом у просторијама војног објекта чуварске службе на аеродрому Ковин 30.03.2021.године са почетком у 12.00 часова.

Обавештења и услови надметања могу се преузети сваког радног дана од објављивања огласа од 07.00 до 15.00 часова у Војној пошти 9858 Батајница, улица пуковника Миленка Павловића бб, аеродром Батајница, објекат КН132, канцеларија групе за општу логистику.

Лице за контакт: поручник Милош Станковић, телефон 011/3016-016 и 064/3252 -351.